Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

PROGRAM 13 EDYCJI FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

DZIEŃ 1 - 14 LISTOPADA 2023 (wtorek)

9:30
Otwarcie przestrzeni wystawienniczo-networkingowej dla odwiedzających
SCENA GŁÓWNA
10:00-10:30
Uroczyste otwarcie 13. Forum Rozwoju Mazowsza
10:30-11:30
Region potencjałów – Rola Unii Europejskiej w rozwoju konkurencyjności Mazowsza #25LatMazowsza

#ZrównoważonyRozwój #RegionPotencjałów #RozwójTerytorialny #KonkurencyjnaGospodarka #Współpracamiędzysektorowa

12:00-12:40
Środowiskowo neutralni? - Transformacja energetyczna a rozwój miast i regionów

#CzystePowietrze #EuropejskiZielonyŁad #EfektywnośćEnergetyczna #ZmianyKlimatu

13:10-13:50
Zrównoważona gospodarka czy innowacje bez granic – czy istnieje złoty środek w biznesie?

#Innowacje #ZrównoważonyBiznes #Firma #Nauka #KonkurencyjneMazowsze

14:10-15:00
Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023 – rozstrzygnięcie konkursu dla beneficjentów

#FEnomenUE

SCENA OFFOWA
11:00-11:30
Gdzieś obok czy w samym centrum? Kultura w obliczu wyzwań współczesności

#KulturaUczestnicząca #AktywnośćLokalna #OdpowiedzialnośćSpołeczna #Dostępność

11:50-12:20
Mazowsze akceleratorem globalnych innowacji

#InnowacyjneMazowsze #Innowacje #InternacjonalizacjaBiznesu

12:40 -13:10
Własny biznes w zakresie Twoich możliwości – porozmawiajmy o startupach

#Startup #Przedsiębiorczość #WłasnyBiznes

13:30-14:00
Trendy w promocji – jak wykorzystać potencjał kampanii marketingowych i mediów społecznościowych

#MediaSpołecznościowe #Promocja #Kampanie #RozpoznawalnośćMarki

16.00
Zamknięcie przestrzeni wystawienniczo-networkingowej dla odwiedzających

DZIEŃ 2 - 15 listopada 2023 (środa)

9:00
Otwarcie przestrzeni wystawienniczo-networkingowej dla odwiedzających
SCENA GŁÓWNA
10:00-10:40
Wpadamy na rafy czy budujemy mosty? – Edukacja na miarę wyzwań przyszłości

#EuropejskiRokUmiejętności #Edukacja #Rozwój #Przyszłość #Technologie

11:00 -11:40
Miasta dla mieszkańców czy mieszkańcy dla miast?

#15minutoweMiasta #SmartCity #PrzestrzeńPubliczna #PartycypacjaSpołeczna #Rewitalizacja

12:00-12:40
Uwalniamy potencjał ograniczając straty – gospodarka obiegu zamkniętego

#GospodarkaObieguZamkniętego #Recykling #WykorzystujmyPonownie

13:00-13:40
Jak dotrzeć tam, gdzie dotrzeć się nie da? – Rola transportu w rozwoju lokalnym

#Transport #AtrakcyjnośćInwestycyjna #WykluczenieTransportowe #Rozwójlokalny

14:15
Podsumowanie 13. Forum Rozwoju Mazowsza
SCENA OFFOWA
10:30-11:00
Jak się zatrzymać w codziennej gonitwie? O zdrowiu psychicznym we współczesnym świecie

#ZdrowiePsychiczne #Zdrowie #PresjaSpołeczna #Depresja

11:30-12:00
Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie? Czy technologie zabiorą nam pracę?

#AI #Technologie #RynekPracy #Praca #Innowacje

12:30-13:00
Równe szanse dla wszystkich – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu?

#WłączenieSpołeczne #IntegracjaSpołeczna #IntegracjaMiędzypokoleniowa #Niepełnosprawność

13:30-14:00
Od chaosu do aplikacji ułatwiających życie

#Cyfryzacja #AplikacjeMobilne #Technologie #UsługiElektroniczne

16:00
Zakończenie wydarzenia (zamknięcie przestrzeni dla odwiedzających)