Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Marcin Podgórski

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Ukończył studia z ochrony środowiska, pedagogiki, kontroli i audytu w JST, samorządowy  menadżer energii. Jest także absolwentem Master of Business Administration dla branży IT w  Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Od kilkunastu lat związany z  administracją. Doświadczenie w zarządzaniu w instytucjach rządowych i samorządowych  zdobyte między innymi na stanowisku Dyrektora Mazowieckiego Oddziału największej agencji  płatniczej w Europie. Przez wiele lat odpowiedzialny za procesy współfinansowania projektów  głównie inwestycyjnych w obszarach gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, lokalnej  infrastruktury społecznej, inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie. Członek wielu zespołów i  grup eksperckich przy administracji samorządowej i rządowej. Prelegent i moderator wielu  debat i konferencji. Obecnie Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Jest współautorem  wielu przepisów prawa miejscowego przyjmowanych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, między innymi z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, ochrony  powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodnej. Współautor programów wsparcia  finansowego ze środków unijnych oraz budżetu województwa głównie dla jednostek samorządu  terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza. 

Zapraszamy!  

Print Form