Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki  Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum  Diagnostyki i Leczenia  Żylnej Choroby ZakrzepowoZatorowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W 1988 roku ukończył Akademie Medyczną w Warszawie ( obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny ) oraz jest Stypendystą Fundacji Fogarty’ego, Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH)  

w USA. Specjalizuje się w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii. Zainteresowania medyczne: diagnostyka i leczenie ostrej zatorowości płucnej, zakrzepowo zatorowego nadciśnienia płucnego oraz ocena powikłań  kardiologicznych chorób nerwowo mięśniowych. Główne osiągnięcia: określenie znaczenia echokardiografii i biomarkeróww  diagnostyce i  ocenie rokowania chorych z ostrą zatorowością płucną, współautor  trzech  edycji  wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej, redaktor wielotomowego podręcznika “Wielka Interna”.Autor i współautor ponad  300 publikacji naukowych opublikowanych m.in. w NEJM, Circulation; JACC, EurHeart J; Chest; Heart; Kardiol. Pol., PAMW. 

Przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu do spraw programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant” oraz „Iuventus Plus”, Członek Komitetu Ewaluacji Nauki, Przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie, Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Fellow of European Society of Cardiology, Przewodniczący Working Group on Pulmonary Circulation & Right Ventricular Function European Society of  Cardiology.Uhonorowany wieloma nagrodami naukowymi : JM Rektora WUM, Premiera RP, Ministra Zdrowia, Prezesa PTK . Zainteresowaniem poza medycznym jest literatura faktu. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza. 

Zapraszamy 

Print Form