Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Bartosz Dubiński

Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH, posiadający dyplom Executive MBA Oxford Brookes University. Wieloletni współpracownik i koordynator projektów Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, w latach 2004-2010 pracownik samorządowy w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy. Ewaluator projektów, manager funduszu pożyczkowego JESSICA oraz instrumentu pomocy technicznej ELENA, a także koordynator projektów badawczych UE z zakresu efektywności energetycznej. Od sierpnia 2010 roku Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., od 2015 zarządzający Mazowieckim Klastrem Efektywności Energetycznej i OZE. Posiada doświadczenie w realizacji i doradztwie przy projektach współfinansowanych ze środków UE w instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych. 

 

Umiejętności i kompetencje społeczne 

Praca zespołowa: brałem udział w pracach wielu zespołów projektowych – od zespołów logistycznych po zespoły badawcze. Miałem możliwość weryfikacji nabytych umiejętności w trakcie zarządzania zespołami zadaniowymi lub projektami międzynarodowymi. 

 

Umiejętności komunikacyjne: Wielokrotnie prowadziłem prezentacje tematyczne na różnych forach krajowych i zagranicznych. Wśród swoich osiągnięć wymienić mogę również szereg przeprowadzonych szkoleń dla odbiorców reprezentujących różne sektory gospodarki i narodowości. Posiadam także doświadczenie w pracy w zespołach oceniających projekty/ produkty energetyczne w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz pracy w zespołach doradczych przy samorządzie i agendach unijnych. 

 

Umiejętności i kompetencje organizacyjne 

W trakcie pracy zawodowej miałem okazję być współorganizatorem, bądź organizatorem, seminariów/ warsztatów/ szkoleń tematycznych/ konferencji i targów poświęconych politykom horyzontalnym UE, funduszom pomocowym oraz sektorowi energetycznemu w Polsce. Ponadto zorganizowałem (dla Polskiej Rady Ruchu Europejskiego) w Sejmie RP konferencję międzynarodową poświęconą przyszłości Regionu Morza Bałtyckiego. 

 

Kompetencje biznesowe: Przeprowadzenie pełnej restrukturyzacji spółki, w tym opracowanie oferty komercyjnej stabilizującej finanse i pozwalającej na opracowanie nowej strategii rozwoju spółki. Pozyskanie funduszy UE (projekty międzynarodowe bazujące na wymianie know-how i pilotażowych wdrożeniach) na budowę nowych kompetencji w zespole. Stabilizacja finansów, w tym stałych przychodów na bazie innowacyjnych projektów energetycznych, oraz zbudowanie marki rozpoznawalnej w kraju i zagranicą. 

 

Project development oraz komercjalizacja badań to dwa obszary aktywności biznesowej, które realizuję z sukcesem przez ostatnie 5 lat, mając na koncie rozwój start-up, również technologiczny. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.   

Zapraszamy!    

Print Form