Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Wiesław Raboszuk

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Studiów Podyplomowych  Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w  Toruniu oraz Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Ekonomii i Logistyki. 

Doświadczenie zawodowe 

Od 1991 r. pełnił funkcje kierownicze w samorządach lokalnych: Miasto i Gmina Łomianki w latach 1991–1999 oraz Gmina Lesznowola w latach 1999–2000. 

Od 2000 r. pełnił funkcje kierownicze w administracji rządowej i samorządowej, był m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (2000–2001), kierownikiem Działu Zamówień Publicznych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (2007–2008) oraz dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (2008–2011). Brał także czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących tworzenia ustaw – prace Rządu RP, jak również w komisjach sejmowych i senackich. 

Radny Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w latach 2006–2011, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, przewodniczący Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska. 

Radny województwa mazowieckiego od 2014 r. 

Od października 2011 r. do maja 2014 r. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Od listopada 2015 r. wicemarszałek. W zarządzie województwa odpowiada za kwestie związane z kulturą oraz wydatkowaniem środków unijnych. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza. 

Zapraszamy!  

 

Print Form