Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Marcin Grądzki

Zastępca dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urząd m.st. Warszawa

Doświadczony menedżer z ponad 10 letnim doświadczeniem w obszarze zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i zagadnień środowiskowych, z praktycznymi umiejętnościami zarządzania projektami oraz zespołami. W Urzędzie m.st. Warszawy odpowiedzialny za temat polityki klimatycznej oraz jakości powietrza.

 

Zorientowany na obszar ochrony klimatu i środowiska, ESG, dekarbonizacji i adaptacji do zmiany klimatu. Ekspert w tworzeniu, wdrażaniu i ewaluacji strategii zarówno dla klientów biznesowych, jak i publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Dodatkowo z pasji i doświadczenia ekspert w zakresie skutecznej komunikacji i edukacji oraz budowania i podtrzymania współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.

Zapraszamy!

Print Form