Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

dr hab. inż. Przemysław Dubel

Pełnomocnik Rektora ds. projektów strategicznych, Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Uniwersytetu Warszawskiego

Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Uniwersytetu Warszawskiego, Pełnomocnik Rektora ds. projektów strategicznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego oraz Rady Rynku Pracy m.st. Warszawy. Ekspert w zakresie budowy aktywnych form zatrudnienia, wsparcia rynku pracy oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Od 2004 roku zarządzający projektami inwestycyjnymi, doradczymi, szkoleniowymi i międzynarodowymi realizowanymi dla szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych a także administracji publicznej. W swojej działalności naukowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania rozwojem regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem wpływu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na dynamizację rynku europejskiego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych tym zagadnieniom.  

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza. 

Zapraszamy!  

 

Print Form