Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Dorota Zmarzlak

Wójt Gminy Izabelin

Dorota Zmarzlak jest wójtem Gminy Izabelin od listopada 2018 roku, członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprezeską Ruchu Samorządowego „Tak! Samorządy dla Polski” oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Pracuje w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego na Mazowszu. Jest również członkiem Rady Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza, Rady Programowej Programu „Zielony Lider” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy. 

Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego oraz studiowała w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dorota Zmarzlak jest wójtem Gminy Izabelin od listopada 2018 roku. Startowała z własnego komitetu „Mieszkańcy Razem”, bezpartyjna. Przed objęciem stanowiska Wójta Gminy założyła i zarządzała przez 20 lat jedną z wiodących agencji komunikacji zintegrowanej w Polsce 24/7 Communication. Była członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.   

Zapraszamy!  

Print Form