Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Mariusz Frankowski

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku nauki polityczne o specjalności stosunki międzynarodowe, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: menedżer publiczny), podyplomowych studiów menedżer ds. innowacji realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z Lake Forest Graduate School of Management z Chicago, studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.  

Od 2011 roku zarządza Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, odpowiadającą obecnie za wdrażanie funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wcześniej jako Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zajmował się m.in.: zarządzaniem i realizacją projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, współpracą z przedsiębiorcami oraz środowiskami naukowymi, a także zarządzaniem programem regionalnym na lata 2007-2013.   

Od lat zajmuje się tematyką Unii Europejskiej, w aspekcie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Autor publikacji, wystąpień i szkoleń z zakresu wykorzystania środków unijnych, specyfiki zarządzania i wdrażania programów europejskich w Polsce i na Mazowszu. Członek krajowych i międzynarodowych gremiów takich jak: Rady Inwestycyjne Inicjatyw JEREMIE i JESSICA w województwie mazowieckim, Mazowiecka Rada Innowacyjności czy Europejski Komitet Regionów. Przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. zo.o.   

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza. 

   

Zapraszamy!  

 

Print Form