Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Daniel Putkiewicz

Burmistrz Piaseczna

KIM JESTEM  

Od urodzenia mieszkam w gminie Piaseczno, w Zalesiu Dolnym. Jestem politologiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – administracja publiczna. Studiowałem również stosunki międzynarodowe w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Ukończyłem podyplomowe studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej a także studia podyplomowe Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej.   

 

MOJA PRACA  

Z Urzędem Miasta i Gminy w Piasecznie związany jestem od 2001 roku. Najpierw jako pracownik a od 2003 roku kierownik biura promocji i informacji gminy. Od 2006 roku aktywnie działałem jako radny Powiatu Piaseczyńskiego, gdzie pełniłem m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. W 2007 r. zostałem pełnomocnikiem burmistrza do spraw rozwoju gminy. Koordynowałem między innymi sprawy związane z rozwojem transportu publicznego, rewitalizacją oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. W wyborach samorządowych w 2010 roku dzięki zaufaniu mieszkańców Piaseczna uzyskałem mandat radnego Rady Miejskiej w Piasecznie. W roku 2011 zostałem powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Pełniąc przez dwie kadencje tę funkcję realizowałem projekty związane z rewitalizacją miasta, poprawą jakości przestrzeni publicznej oraz rewaloryzacją zielni miejskiej. Koordynowałem prace związane z regulacją stanów prawnych gruntów i ochroną środowiska.  

W 2018 decyzją mieszkańców objąłem stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. 

Angażuję się również w rozwój regionu. Pełnię m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa zrzeszającego Warszawę oraz 70 gmin położonych w metropolii warszawskiej.  

MOJA WIZJA  

Moim celem jest poprawa warunków życia mieszkańców. Drogi, transport publiczny oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej to moje priorytety.  

 

PRYWATNIE 

Szczęśliwy mąż Dominiki i ojciec dwóch nastoletnich synów Tymona i Tytusa. Miłośnik dwóch kółek, górskich wędrówek i podróży po Polsce i Europie z oldschoolową przyczepą campingową. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza. 

Zapraszamy!  

Print Form