Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

Scena Główna: 

  • 7 grudnia w godzinach 11:00-11:50: Debata “Stabilność czy ryzyko? Skok na wyższy poziom gospodarki” z udziałem Pana dr hab. inż. Przemysława Dubel, Pełnomocnika Rektora ds. projektów strategicznych, p.o. Dyrektora Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.

Scena Młodych: 

  • 6 grudnia w godzinach 15:00-16:00: Zapraszamy do udziału w panelu pt. “Klub Innowacji UW”. Celem spotkania jest prezentacja odkryć, wypracowanych technologii i rozwiązań przez ich twórców-naukowców. Do udziału zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw, inwestorów, a także studentów i absolwentów. Spotkanie Klubu Innowacji poprowadzi Pan Krzysztof Gulda, członek zarządu UWRC sp. z o.o., spółki celowej UW. Prezentowane zagadnienia:

 

    • Zgrywalizowany Edukacyjny Pakiet Food Waste Management Excellency (ZEP FAME) – koncepcja pakietu edukacyjnego dla szkół i specjalistów pracujących z dziećmi w wieku szkolnym oraz dla rodzin z dziećmi. Celem edukacyjnym projektu jest promowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania w duchu no-waste przy jednoczesnej nauce zarządzania czasem, pieniędzmi i innymi zasobami. Ekspert: Dr Michał Mijal z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
    • Biotechnologiczna produkcja 1-3 β glukanu oraz „proszku euglenowego” z gatunków euglenin bogatych w paramylon. Wybrane gatunki euglenin posiadają β-glukan w formie dużych ziaren wypełniających nawet 1/3 objętości komórki, podczas gdy Euglena gracilis, która obecnie wykorzystywana jest do produkcji β-glukanu ma tylko małe ziarna, które zajmują nie więcej niż 1/10 objętości komórki. Ta różnica daje dużą nadzieję na zwiększenie efektywności dotychczasowych metod produkcji β-glukanu. Ekspert: Prof. dr hab. Bożena Zakryś z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
    • Drobnocząsteczkowe inhibitory wybranych czynników transkrypcyjnych jako potencjalne leki przeciwnowotworowe. Czynniki transkrypcyjne z rodziny Grainyhead-like pełnią onkogenne funkcje w niektórych typach raka, np. w raku jelita grubego. Blokowanie ich aktywności w tych przypadkach prowadzi do spowolnienia lub zahamowania rozwoju choroby. Prezentowane rozwiązanie to drobnocząsteczkowe inhibitory tych czynników, które mogłyby być stosowane jako leki na te odmiany raka. Eksperymenty dowodzą skuteczność hamowania czynników Grainyhead-like w bardzo niskich stężeniach, możliwych do uzyskania w organizmach pacjentów. Ekspert: Dr hab. Tomasz Wilanowski z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Przestrzeń prezentacyjno-warsztatowa “C”:

  •  7 grudnia w godzinach 12:30-14:00: Gra edukacyjna organizowana przez Edugram, spółkę spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Do udziału zapraszamy edukatorów, psychologów, pedagogów, kierowników bibliotek, rodziny z dziećmi w wieku 8+.

Przestrzeń Partnera w Strefie Młodych:

  • Zapraszamy do rozmów o innowacyjnych rozwiązaniach opracowanych przez naukowców oraz możliwościach współpracy.

O Partnerze: 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii jest ogólnouniwersytecką jednostką. Jej główne zadania koncentrują się na ochronie powstającej na Uniwersytecie Warszawskim własności intelektualnej i zarządzaniu tą własnością, jak również na kompleksowym przeprowadzeniu procesów komercjalizacji oraz transferu technologii i wiedzy z uniwersytetu do jego otoczenia społeczno-gospodarczego.

UOTT to najstarszy uniwersytecki ośrodek transferu technologii w Polsce – działa od 24 lat.

Więcej informacji: uott.uw.edu.pl

Edugram – spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego w organizacji. Powstała, by pomóc w przekazywaniu aktualnej i zweryfikowanej wiedzy naukowej w atrakcyjny i angażujący sposób. Wykorzystując wyniki badań prowadzonych na UW spółka tworzy wciągające i przystępne gry oraz rozwiązania grywalizacyjne, które pokazują, że nauka jest ciekawa. Swoje pomysły kieruje zarówno do szkół i edukatorów, jak również rodzin z dziećmi zainteresowanych wspólnym spędzaniem czasu. Tworzone gry wyróżnia to, że nie tylko dostarczają solidną wiedzę, ale także wysokiej jakości rozrywkę. Podczas ich projektowania uwzględnione są bowiem najnowsze trendy w dziedzinie tworzenia i rozwoju gier, aby mogły one cieszyć jeszcze długo po poznaniu wszystkich treści merytorycznych.

Klub Innowacji UW to inicjatywa łączenia środowiska naukowców z przedsiębiorcami i inwestorami. Polega ona na cyklicznych spotkaniach, w trakcie których twórcy-naukowcy w krótkich wystąpieniach prezentują swoje odkrycia, wypracowane technologie i rozwiązania. Audytorium stanowią osoby z otoczenia uczelni – przede wszystkim przedstawiciele przedsiębiorstw oraz inwestorów, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani wykorzystaniem prezentowanych odkryć w praktyce albo zainwestowaniem w ich dalszy rozwój. W ramach spotkań Klubów Innowacji, po części oficjalnej obejmujących sesję prezentacji i publicznej dyskusji, odbywa się część networkingowa, która sprzyja budowaniu relacji między środowiskiem nauki i biznesu.

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

 

 

ROZWIŃ
Print Form