Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Dr hab. Tomasz Wilanowski

Adiunkt, Wydział Biologii, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego

Ekspert podczas panelu „Klub Innowacji” 

Dr hab. Tomasz Wilanowski – adiunkt, doktor habilitowany na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Biologii, Instytut Genetyki i Biotechnologii. Urodzony i wychowany w Warszawie. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie odbył na Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Kanberze w Szkole Badawczej Nauk Biologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Australijskim Uniwersytecie Narodowym, potem w Królewskim Szpitalu w Melbourne oraz w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Naukowiec z 32-letnim doświadczeniem (uwzględniając studia doktoranckie) z chemii, biologii, genetyki i biomedycyny. 45 publikacji, w tym w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych świata: Nature, Science i Cell. 12 grantów badawczych ze źródeł polskich (6), europejskich (2), australijskich (3) i amerykańskich (1). 2 przyznane patenty; 2 zgłoszenia patentowe. Ekspert oceniający wnioski o finansowanie dla polskich, czeskich, holenderskich, włoskich, brytyjskich, europejskich i australijskich agencji finansujących badania naukowe. Promotor 4 doktorantów; wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim; recenzent rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji dla wielu czasopism. 12 współpracy akademickich i 2 przemysłowe (aktualne i zakończone) w Europie, USA i Australii. Organizator europejskiej konferencji naukowej; prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach.

 

Spotkaj się z ekspertem podczas panelu „Klub Innowacji” 6 grudnia w godzinach 15:00-16:00.

Zapraszamy!

Print Form