Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Krzysztof Gulda

Członek Zarządu UWRC sp. z o.o.

Ekspert w debacie „Klub Innowacji”

 

Krzysztof Gulda – fizyk, przedsiębiorca, strateg w sektorze publicznym i prywatnym, konsultant w firmach doradczych i organizacjach międzynarodowych. Posiada unikalne, wszechstronne doświadczenie zdobyte we wszystkich sektorach trójkąta wiedzy. Związany od zawsze z Uniwersytetem Warszawskim, współtwórca Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, a od 2016 r. członek Zarządu UWRC sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego), która wspiera tworzenie i rozwój akademickich spinoff’ów. Od ponad 20 lat zaangażowany w budowanie systemu innowacji w Polsce, rozwój współpracy na styku nauki i przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych, strategii i rozwoju organizacji przyjaznych innowacjom, poszukiwaniu kapitału na rozwój przedsiębiorstw, tworzeniu i wdrażaniu instrumentów wspierania innowacji na poziomie krajowym i regionalnym. Swoje doświadczenie wykorzystuje także we współpracy z Komisją Europejską i firmami doradczymi realizując projekty w krajach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego i krajach Bałkanów Zachodnich.

 

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Klub Innowacji” 6 grudnia w godzinach 15:00-16:00.

Zapraszamy!

Print Form