Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Prof. dr hab. Bożena Zakryś

Algolog, Uniwersytet Warszawski

Ekspert podczas panelu „Klub Innowacji”

 

Prof. dr hab. Bożena Zakryś – algolog, autorka lub współautorka ponad 50 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach z zakresu taksonomii, filogenetyki i ewolucji zielonych euglenin (po polsku – klejnotek). Odkryła i opisała nowe dla nauki gatunki, stworzyła klucze (morfologiczne i molekularne) do poprawnej ich identyfikacji, a obecnie koncentruje się na badaniu ekologii stosując metabarkoding środowiskowy – molekularną metodę, która umożliwia monitoring zbiorników wodnych pod kątem bioróżnorodności klejnotek, w tym gatunków zdolnych do tworzenia zakwitów toksycznych, rzadkich czy o potencjale biotechnologicznym. Laureatka wielu nagród indywidualnych i zespołowych JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za dokonania dydaktyczne i działalność organizacyjną w Uniwersytecie Warszawskim. Kierownik i wykonawca wielu polskich (KBN, MNiSW, NCN), amerykańskich i hiszpańskich projektów badawczych.

 

Spotkaj się z ekspertem podczas panelu „Klub Innowacji” 6 grudnia w godzinach 15:00-16:00.

Zapraszamy!

Print Form