Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Dr Michał Mijal

Wykładowca oraz badacz, Uniwersytet Warszawski

Ekspert w panelu „Klub Innowacji”

 

Dr Michał Mijal – od ponad 20 lat związany z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca, badacz oraz kierownik licznych projektów badawczych i edukacyjnych, finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, EIT Food, EIT Climate KIC, EIT Raw Materials, PARP, NCBR, NCN oraz różnych ministerstw. Kierował kilkunastoma projektami i przedsięwzięciami. W pracy koncentruje się na zastosowaniu gier i symulacji do celów badawczych i edukacyjnych. W ciągu ostatnich pięciu lat stworzył lub współtworzył gry edukacyjne i szkoleniowe, takie jak: „Mój Uniwersytet Warszawski”, „Zarządzanie czasem”, „Zarządzanie personelem sprzedaży”, „Ekonomia na wesoło”, „Saldo”, „Absolwenci”, „Piramida żywienia”, „EKO Smakosz”, „FitKid” czy „Leap in Time”. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi liczne zajęcia dla studentów oparte na wykorzystaniu gier edukacyjnych.

 

Spotkaj się z ekspertem podczas panelu „Klub Innowacji” 6 grudnia w godzinach 15:00-16:00.

Zapraszamy!

Print Form