Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

dr hab. inż. Przemysław Dubel

Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. projektów strategicznych.

Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. projektów strategicznych. Od 2004 roku zarządzający projektami innowacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi realizowanymi dla szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw a także administracji publicznej. W swojej działalności naukowej specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania rozwojem regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem wpływu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na dynamizację rynku europejskiego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych tym zagadnieniom. Jest również autorem wielu ekspertyz oraz aktywnym konsultantem i trenerem.

 

Spotkaj się z ekspertem podczas debaty „Stabilność czy ryzyko? Skok na wyższy poziom gospodarki” 7 grudnia w godzinach 11:00-11:50.

Zapraszamy!

Print Form