Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Magdalena Ulejczyk

Dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie

Absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów – Menedżer Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów w zakresie Public Relations realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. Ukończyła także podyplomowe studia Life Coaching Start Up realizowane przez Collegium Civitas. 

Od zakończenia studiów związana była z warszawskim samorządem. W latach 2015-2019 pracowała jako naczelniczka Wydziału Kultury i Promocji w Urzędzie Dzielnicy Bielany. W tym okresie odpowiedzialna była m.in. za stworzenie kompleksowej wizji Planu Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Bielany. Współtworzyła mapę działań kulturalnych na Bielanach oraz pierwszą Bielańską Galę Kultury, której założeniem było docenienie środowiska działającego na rzecz rozwoju kultury w dzielnicy.  

Od września 2020 r. pełni funkcję dyrektorki Mazowieckiego Instytutu Kultury. Od początku pracy w MIK, Magdalena Ulejczyk podkreśla wyjątkową rolę Mazowieckiego Instytutu Kultury jako instytucji badawczej oraz wspierającej kadry kultury w Warszawie i na Mazowszu. Już w pierwszych latach kierowania Instytutem doprowadziła do ustanowienia MIK jako nowoczesnego ośrodka edukacji kulturalnej, integrującego działania badawcze, animacyjne i kulturotwórcze oraz realizującego zadania instytucji artystycznej, w której szczególny nacisk położony jest na dostępność i inkluzywność.  

Magdalena Ulejczyk w swojej pracy stawia na rozwój pracowników, sieciowanie i poszerzanie horyzontów współpracy instytucji o nowe obszary. Największą satysfakcję przynosi jej współpraca z ośrodkami w mniejszych miejscowościach z terenu województwa Mazowieckiego, gdzie za pomocą takich narzędzi jak Program Towarzyszenia czy rezydencje animacyjne na wsiach – realizowane przez działający w MIK Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej – widać realny wpływ i wsparcie osób działających w sektorze kultury. W tym roku MIK został operatorem programu Bardzo Młoda Kultura na województwo Mazowieckie (dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 oraz z dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego). Celem programu jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.   

 

Zapraszamy!  

Print Form