Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Fundacja Fundusz Współpracy

Politolog, absolwent Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Uczestniczył w programie naukowym EUROSIM na State University of New York we Fredonii (USA). Poosiada szeroką wiedzę z zakresu działalności organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, działań komunikacyjnych i promocyjnych oraz zarządzania projektami, potwierdzoną udziałem w szkoleniach krajowych i zagranicznych, w szczególności w obszarze Project Cycle Management oraz PRINCE2. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako ekspert i wykładowca na uczelni, w wielu organizacjach pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej oraz biznesie. Od ponad 25 lat związany z trzecim sektorem. W latach 2010-2014 członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  od 2015 członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W latach 2015-2023 wiceprzewodniczący Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a od 2023 roku członek Komitetów Monitorujących Fundusze Europejskie dla Mazowsza oraz Polski Wschodniej 2021-2027. 

Od 2011 roku w FFW współtworzy, koordynuje i nadzoruje realizację projektów społecznych z zakresu innowacji i ekonomii społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji oraz rozwoju regionalnego. Z sukcesem pozyskuje środki z funduszy europejskich i krajowych. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.   

 

Zapraszamy!  

Print Form