Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

 

Scena Główna: 

  • Zapraszamy do spotkania z Panią Małgorzatą Pachecką Wójtem Gminy Michałowice podczas debaty „Co słychać w regionie? Rozwój lokalny dzięki funduszom europejskim” 6 grudnia w godzinach 12:10-13:00.
  • Zapraszamy do spotkania z Panem Michałem Olszewskim Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy podczas debaty „Zielone miasta przyszłości – planujemy czy realizujemy?” 7 grudnia w godzinach 10:00-10:50.

Strefa Rozwoju Mazowsza:

  • Wspólna przestrzeń organizowana we współpracy Urzędem m.st. Warszawa, mająca na celu rozmowy o doświadczeniach z realizacji unijnych inwestycji i prezentacji współpracy samorządów z aglomeracji warszawskiej.

Więcej informacji o planowanych aktywnościach udostępnimy już wkrótce!

 

O Partnerze: 

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej, poprzez:

  • integrowanie metropolitalnej wspólnoty samorządowej
  • aktywne włączanie się w programowanie i wdrażanie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027
  • szkolenia i specjalistyczną pomoc merytoryczną w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania samorządów
  • podejmowanie wspólnych inicjatyw, dzięki którym głos wypracowany na forum metropolitalnym jest dostrzegany na forum regionalny, krajowym i europejskim

Strona główna Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” – https://sm.waw.pl/ Facebook – https://www.facebook.com/StowarzyszenieMetropoliaWarszawa

Miasto Stołeczne Warszawa

Stolica Polski to aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce i otwarta metropolia – zgodnie z wizją określoną w Strategii Warszawa 2030. Istotą wielokierunkowego rozwoju Warszawy jest przedsiębiorczość oraz innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska. Dzięki temu stolica staje się na naszych oczach europejską metropolią na miarę XXI wieku: otwartą, przyjazną, funkcjonalną i nowoczesną.

Zmiany te nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Od 2004 r. nasz kraj jest największym beneficjentem wspólnotowych środków spośród wszystkich państw członkowskich, a m.st. Warszawa pełni rolę lidera w ich pozyskiwaniu. Do tej pory stolica pozyskała z budżetu UE ponad 18 mld zł, co w przeliczeniu daje aż 10 tys. zł na jednego mieszkańca – jest to jeden z najwyższych wyników nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Najbardziej spektakularną inicjatywą realizowaną przez Warszawę oraz gminy metropolii są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jest to instrument, który umożliwił realizację wspólnych projektów finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Dzięki tym inwestycjom sieć metropolitalnych tras rowerowych zwiększyła się o niemal 500 dodatkowych km. Powstało ponad 60 nowych obiektów typu „Parkuj i Jedź” z 6 tysiącami miejsc. W ramach projektów doradztwa edukacyjno-zawodowego objęto wsparciem blisko 300 szkół i placówek. Ponad 26 tysięcy uczniów zostało objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, a w ramach tego programu wsparcie otrzymało także ponad 660 nauczycieli. Stworzono również ponad 2,5 tysiąca nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz blisko 300 e-usług.

Metropolia warszawska nie zwalnia tempa. Trzonem współpracy w najbliższych latach będzie poszerzanie zakresu wspólnych działań, a także ich zasięgu. Podział województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki statystyczne NUTS 2, który obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., to szansa na zwiększenie zasięgu oddziaływania metropolii i włączenie kolejnych samorządów w działania metropolitalne. Metropolię warszawską współtworzy m.st. Warszawa oraz 69 gmin i 9 powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński.

Aktualnie trwają prace nad Strategią rozwoju metropolii warszawskiej 2040. Będzie ona „umową” między wszystkimi samorządami co do wspólnych, akceptowanych przez wszystkie strony kierunków rozwoju metropolii warszawskiej. Dokument ten będzie określał wizję rozwoju metropolii warszawskiej w odniesieniu do m.in. kształtowania ładu przestrzennego, adaptacji do zmian klimatu, rozwoju zrównoważonej mobilności czy poprawy jakości usług publicznych. Równolegle trwają przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej (SUMP), który określi zadania i kierunki działania z zakresu rozwoju m. in. transportu publicznego. To dopiszmy już też ze trwają prace także nad Strategią ZIT dla metropolii. Dokumenty te będą warunkowały dostęp do środków UE na lata 2021-2027.

Strona główna miasta stołecznego Warszawy – https://um.warszawa.pl/   Facebook – https://www.facebook.com/warszawa

Portal Europejska Warszawa – https://um.warszawa.pl/waw/europa   Facebook https://www.facebook.com/EuropejskaWarszawa

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

 

ROZWIŃ
Print Form