Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Małgorzata Pachecka

Wójt gminy Michałowice

Absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, posiada dyplom zarządzania MBA (Master of Business Administration) amerykańskiego Uniwersytetu stanowego (University of Illinois)

Zajmowała stanowiska menedżerskie w dwóch międzynarodowych koncernach, założyła kilka dobrze prosperujących firm, którymi zarządzała (m.in. Medical Communications), była prezeską Towarzystwa „Komorowianie”.

W latach 2015-2016 przygotowywała opracowania i teksty dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące partycypacji rodziców w zarządzaniu szkołą.

Od 2018 r. pełni funkcję wójta gminy Michałowice.

Za jej kadencji dokładanych jest wiele starań aby dzieci miały zapewniony jak najwyższy poziom kształcenia na każdym etapie ich edukacji. Modernizowane i wyposażane są w nowoczesne technologie  szkoły, wybudowano energoefektywne  przedszkole w Regułach, zmodernizowano halę sportową przy szkole w Michałowicach , jak również wykonano termomodernizację tego obiektu, wraz z instalacją fotowoltaiki i nowej instalacji grzewczej dla całego budynku. Została wykonana dokumentacja projektowa przedszkola w Michałowicach i Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. Znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa, powstały nowe ścieżki rowerowe, na terenie gminy zasadzono wiele drzew i krzewów, powstały zielone skwery, które zagospodarowane zostały piękną zielenią niską i wysoką przy ścieżkach spacerowych i rowerowych.   Przygotowano i poddano konsultacjom społecznym uchwałę krajobrazową.  Przeprowadzono modernizację Zalewu w Komorowie – jednego z najpiękniejszych przyrodniczych klejnotów w gminie. Uruchomione zostały budżet obywatelski i program polityki senioralnej. Powołano Młodzieżową Radę Gminy Michałowice.  Gmina ma też bogatą i zróżnicowaną ofertę kulturalną i sportową dla różnych grup wiekowych.

Prywatnie jest żoną i mamą. W czasie wolnym od pracy oddaje się swoim pasjom – górskim wędrówkom, kajakarstwu, podróżom, muzyce i czytaniu dobrych książek.

Print Form