Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Badania i rozwój, innowacje i finanse – Region Przyszłości 2018/10/15

Podczas 9.Forum Rozwoju Mazowsza zapraszamy do odwiedzenia strefy Region Przyszłości, w której zaprezentują się m.in. jedne z najbardziej innowacyjnych firm Mazowsza, realizujące projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Wśród Partnerów Strefy znajdą się m.in.:

Centrum Nauki Kopernik, które zaprezentuje Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) – pierwszy w kraju interdyscyplinarny i międzysektorowy ośrodek badawczo-rozwojowy, w którym prowadzone będą badania nad procesami uczenia się, a także przedstawi przykłady komercyjnej działalności PPK, takie jak np. wdrożenie zestawu edukacyjnego – Moduł Woda czy wykorzystanie wartości edukacyjnej robota Photona. Zaprezentuje też Be Creo to – modułowy zestaw do nauki podstaw oprogramowania i mechatroniki. Aktywności w strefie Centrum Nauki Kopernik będą wspierać Moje Bambino Sp.z o.o, Sp.k oraz BeCREO Technologies.

Fundacja Digital Knowledge Observatory, zajmująca się tworzeniem rozwiązań informatycznych z ogólnej dziedziny ICT usprawniających procesy edukacji, prowadzenia biznesu oraz tworzenia standardów zarządzania. Wraz z akceleratorem Surferzy Wiedzy pokaże m.in. dokonania startupów związanych z nowymi technologiami w branży Edtech – m.in renderowanie czasu rzeczywistego przy użyciu gogli VR. W partnerstwie z Akademicką Ligą Startupów zorganizuje krótkie quizy „Na jakim etapie jest Twój biznes”, a także przedstawi narzędzie neuromarketingowe eyetracker służące do śledzenia ruchu gałek ocznych.

Engineo Sp. z o.o., które wraz z Advanced Graphene Products przedstawi funkcjonalny prototyp roweru z ramą karbonowo-grafenową, który będzie można wypróbować w warunkach symulowanej jazdy. A także zaprosi na prezentacje, konsultacje i warsztaty „Jak się projektuje rower?”, „Jak wybrać odpowiedni rower dla siebie?”.

InPhoTech Sp. z o.o. zaprezentuje urządzenia i prototypy ze „świata fotoniki”, takie jak fotoniczny czujnik stężenia gazu, fotoniczny czujnik temperatury, światłowód nieczuły na podsłuchiwanie, fotoniczny czujnik naprężęń. Będzie można tez dowiedzieć się, jak można podsłuchiwać za pomocą światłowodów i czy można użyć fotoniki do szybkiej diagnozy nowotworu 3 w zaledwie kilka minut (przy pobraniu kilku kropel krwi).

Kross SA, największy polski producent rowerów zaprezentuje kompozytową ramę rowerową oraz rower z ramą karbonową. Specjaliści z Kross zaproszą na prezentacje „Przyszłość rowerów elektrycznych. Trendy, możliwości, zagrożenia”, „Nowoczesne podejście do obsługi gwarancyjnej”. Będą też doradzać jak dobrać odpowiedni dla siebie rower oraz udzielać konsultacji indywidualnych.

Pracowania Gier Szkoleniowych zorganizuje Forecast dla Mazowsza – symulację biznesową oparta o model HEXgame oraz zaprosi na prezentację i konsultacje wokół tematu „Metody gier i symulacji – wyzwania związane z zarządzaniem w zmianie”.

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW zaprosi na prezentacje wokół tematu druku 3D: „Zastosowanie druku 3D w muzealnictwie, archeologii, architekturze i medycynie na wybranych przykładach realizowanych przez UKSW w Warszawie”, „Digitalizacja zabytków dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu fotogrametrii”, Druk w technologii CJP, SLA i FDM. Modelowanie bryłowe i powierzchniowe. Modele utworzone na podstawie skanowania 3D”. W strefie Partnera będzie można także dowiedzieć się więcej na temat nowatorskich kursów zawodowych dla operatorów dronów pomagających uzyskać uprawnienia VLOS, BVLOS.

W strefie obecne będą również instytucje i firmy wspierające wdrażanie innowacji oraz realizację projektów z dziedziny B+R (i nie tylko), a wśród nich znajdą się:  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Fundacja Fundusz Współpracy.

Print Form