Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2003 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych celem wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie Polski.

MFPK Sp. z o.o. jest spółką samorządową działającą non profit i największym regionalnym funduszem poręczeniowym, który zapewnia wsparcie przedsiębiorcom z terenu Mazowsza.

Statutowym zadaniem MFPK Sp. z o.o. jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego, zabezpieczających spłatę kredytów, pożyczek bankowych, leasingów, wadium. Dzięki prowadzonej działalności poręczeniowej, MFPK pośrednio realizuje również zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na terenie Mazowsza.

Oferta Funduszu kierowana jest do firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do firm – zarejestrowanych na terenie Mazowsza lub posiadających jeden z oddziałów, filii na obszarze województwa mazowieckiego.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.