Fundacja Fundusz Współpracy

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Fundacja Fundusz Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy jest instytucją, która od ponad 28 lat w unikalny sposób łączy w swojej działalności najlepsze cechy z trzech różnych obszarów: niezależnej organizacji pozarządowej (NGO), instytucji zakorzenionej w administracji, oraz dynamicznie rozwijającej się firmy konsultingowej.

Powołana w 1990 roku jako Fundacja Skarbu Państwa, z administracji państwowej utrzymała przywiązanie do najwyższych standardów i poszanowania procedur. Obecnie jest jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych.

Pozarządowy charakter instytucji pozwala angażować się Fundacji w inicjatywy o charakterze społecznym,  a także pozostać elastyczną i dynamicznie dostosowującą się do zmian.

Wzorce korporacyjne, czerpane od najlepszych firm konsultingowych, pozwalają Fundacji na rozwój i świadczenie usług doradczych i audytowych dla podmiotów państwowych, których nie mogłyby one nabyć od firm prywatnych, a także dla podmiotów komercyjnych.

Dzisiejsza pozycja Fundacji jest wynikiem starannego i wieloletniego procesu przebudowy i otwierania się na nowe obszary działalności.

Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów, realizacji kontroli dla różnych podmiotów, Fundacja wypracowała wysokie standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców.

Więcej informacji: https://cofund.org.pl/

 

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY UE NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Fundacja Fundusz Współpracy zachęca realizatorów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do wzięcia udziału w projekcje grantowym pt. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. „Ścieżki współpracy” to konkurs, wsparty działaniami animacyjno-edukacyjnymi, dostosowanymi do różnorodnych wnioskodawców, w ramach którego Fundacja przyznaje granty o wartości do 100 tys. zł umożliwiające realizatorom projektów POWER i RPO dodanie do nich komponentu ponadnarodowego. Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS.

„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji na naszej stronie www.sciezkiwspolpracy.pl.

 

KONSULTACJE W STREFIE PARTNERA

Fundacja Fundusz Współpracy – granty na współpracę ponadnarodową
Kiedy? 17 października, godz. 10.30 – 17.00 (bez zapisów, wymagana rejestracja jako uczestnik 9FRM)
18 października, godz. 10.00 – 14.30 (bez zapisów, wymagana rejestracja jako uczestnik 9FRM)
Zakres konsultacji: Konsultacje w obszarach związanych z:

  • możliwością otrzymania grantu na współpracę ponadnarodową
  • zasadami naboru, terminami, wymaganiami,
  • wsparciem pozagrantowym: inkubacja

Uczestnicy poznają zasady aplikowania oraz otrzymają praktyczne wskazówki związane ze staraniem się o grant na rozszerzenie swojego projektu standardowego (dofinansowanego już z EFS) o komponent współpracy ponadnarodowej.

Będą też mieli szansę na poznanie szczegółów nowego projektu i zakresu wsparcia w ramach „Ścieżek współpracy”.

Kogo zapraszamy? obecnych i przyszłych beneficjentów funduszy europejskich, którzy realizują projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

 

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.