Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

13. Forum Rozwoju Mazowsza – wielkie święto Funduszy Europejskich za nami! 2023/11/16

Fenomen Unii Europejskiej. To idealne podsumowanie 13. Forum Rozwoju Mazowsza, które odbyło się w dniach 14-15 listopada w Warszawie. Były to dwa dni wypełnione debatami, warsztatami, konsultacjami i inspirującymi rozmowami w gronie przedstawicieli administracji, biznesu, sektora naukowego, pozarządowego i zainteresowanych mieszkańców. Wydarzenie współtworzyło ponad 70 ekspertów i 53 organizacji reprezentujących różne środowiska. Wszystko po to, żeby wspierać współpracę i kolejne inwestycje na rzecz rozwoju Mazowsza. Forum stało się również przestrzenią do zaprezentowania zwycięskich projektów w konkursie Lider Zmian Funduszy Europejskich. Tegoroczna edycja wydarzenia organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych przyciągnęła 1,4 tys. odwiedzających, a kolejne 5,8 tys. osób oglądało transmisję na żywo. Dziękujemy, że byliście z nami!

 

Wszyscy korzystamy z efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej i to jest właśnie #FEnomenUE. Pod takim hasłem odbyło się 13. Forum Rozwoju Mazowsza pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Ideę Forum wspierał Europejski Komitet Rozwoju Regionów. Wydarzenie stało się również przestrzenią do prezentacji efektów projektów wyróżnionych w konkursie Lider Zmian Funduszy Europejskich.

 

Przyszłość jest w naszych rękach!

Forum Rozwoju Mazowsza to wyjątkowa możliwość zaprezentowania efektów pomocy europejskiej, a także dyskusji o potrzebach i wyzwaniach na przyszłość. A jest to ważne, bo chociaż trwa unijna perspektywa na lata 2021-2027, to już toczy się debata o przyszłości wsparcia europejskiego z Polityki Spójności. Właśnie ten aspekt podkreśliła Elisa Ferreira unijna Komisarz ds. Spójności i ReformRozpoczęliśmy już międzynarodową debatę o tym jak zapewnić, aby zielona i cyfrowa transformacja nie pozostawiły żadnego regionu w tyle, jak radzić sobie z kryzysami, niestabilnością międzynarodową, czy wyzwaniami demograficznymi takimi jak starzenie się społeczeństwa czy zjawiskiem drenażu mózgów. Chcielibyśmy poznać opinie na wszystkie te tematy. Przyszłość jest w Państwa rękach – powiedziała Komisarz Ferreira podczas wystąpienia otwierającego wydarzenie.

Przemawia Elisa Ferreira unijna Komisarz ds. Spójności i Reform (>>posłuchaj wystąpienia<<)

Od prawie 20 lat korzystamy z pomocy Unii Europejskiej

Ideą forum jest pokazanie roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu, na co zwrócił uwagę Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. – Dzięki Unii Europejskiej udało się wprowadzić inwestycje we wszystkich obszarach życia – gospodarczym, społecznym i publicznym. Mimo to często podważana jest istotna rola funduszy europejskich w rozwoju Polski. Warto jednak sobie uświadomić jedną fundamentalną kwestię. Nawet po zapłaceniu składek członkowskich, w ciągu tych 19 lat Polska zyskała dzięki UE ponad 160 mld euro netto, które zasiliły rozwój polskiej gospodarki, infrastruktury, przestrzeni publicznej, firm, usług. Korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej podkreślił również Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Dzięki Unii Europejskiej i współpracy wszystkich krajów, które płacą składki, mogą się rozwijać kraje gorzej rozwinięte. To jest właśnie współpraca i solidarność Unii Europejskiej – to jest jej fenomen. Fenomen Unii Europejskiej. Unijna perspektywa 2014-2020 jest już niemal na ukończeniu. Dofinansowanie uzyskało ponad 5,8 tysięcy projektów, a ich wsparcie wyniosło prawie 8,7 mld złotych. Jednocześnie trwają pierwsze konkursy z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Przemawia Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Pieniądze to nie wszystko

Patrząc na skalę i różnorodność inwestycji europejskich łatwo przyzwyczaić się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. – Członkostwo w Unii Europejskiej to jednak nie tylko wielomiliardowe wsparcie czy udogodnienia w codziennym życiu, podróżowaniu, rozwoju biznesu i sektora naukowego. To również, a może przede wszystkim wspólnota wartości – podkreślił Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Demokracja, wolność, poszanowanie praw i godności człowieka, równość i praworządność. Nie są to abstrakcyjne pojęcia, lecz gwarant naszego bezpieczeństwa – dodał.

 

Rozmowy na tematy, które mają znaczenie

Pierwszy dzień wydarzenia stał się przestrzenią do rozmów o rozwoju potencjału innowacyjnego i konkurencyjnego regionu, transformacji energetycznej oraz zrównoważonej gospodarce. Był to również czas na dyskusje o roli kultury w obliczu wyzwań współczesności, wsparciu przedsiębiorczości, czy kampaniach marketingowych. W debatach udział wzięli przedstawiciele instytucji zarządzających pomocą europejską, m.in.: Simeon Shenev Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej oraz Małgorzata Szczepańska Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Perspektywę sektora naukowego reprezentowali m.in.: prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Grzegorz Mazurek Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. inż. Adam Woźniak Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, dr Piotr Dardziński Dyrektor Centrum Innowacji Politechniki Warszawskie czy dr hab. inż. Przemysław Dubel Pełnomocnik Rektora ds. Projektów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego. O doświadczeniach samorządowych opowiedział Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawa czy Andrzej Nowakowski Prezydent Płocka. Nie zabrakło również głosu przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, czy środowisk akademickich.

Uczestnicy panelu pt. Region potencjałów – Rola Unii Europejskiej w rozwoju konkurencyjności Mazowsza #25LatMazowsza

 

Uczestnicy panelu pt. Zrównoważona gospodarka czy innowacje bez granic – czy istnieje złoty środek w biznesie?

Moc inspiracji w różnych obszarach

Różnorodność tematów i perspektyw to niewątpliwie wyróżnik Forum Rozwoju Mazowsza. Podobnie jak różnorodne są obszary wsparcia z Unii Europejskiej. Dlatego drugi dzień wydarzenia przyniósł kolejne ciekawe dyskusje. Wspólnie z zaproszonymi ekspertami rozmawialiśmy o edukacji na miarę wyzwań przyszłości, planowaniu rozwoju miast i usług dla mieszkańców, praktycznej stronie koncepcji 15-minutowego miasta, gospodarce obiegu zamkniętego, czy wykluczeniu transportowym. Nie zabrakło również debat na o wpływie technologii i sztucznej inteligencji na zmiany na rynku pracy, tworzeniu aplikacji mobilnych dla mieszkańców, dbania o zdrowie psychiczne, czy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Swoimi doświadczeniami podzielili się m.in.: dr Ilona Iłowiecka-Tańska Zastępca Dyrektora programowego ds. innowacji w Centrum Nauki Kopernik, Jelena Drenjanin Członek Europejskiego Komitetu Regionów oraz Członkini zgromadzenia lokalnego gminy Huddinge w Szwecji, Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Barbara Rajkowska Zastępca Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, dr Andrzej Kassenberg Współzałożyciel Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju, dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, dr Ewa Janczar Członek Zarządu ds. cyfryzacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, czy Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Uczestnicy debaty pt. Miasta dla mieszkańców czy mieszkańcy dla miast?

Uczestnicy debaty pt. Od chaosu do aplikacji ułatwiających życie

#FEnomenUE, współpraca i dzielenie się doświadczeniami

Forum Rozwoju Mazowsza to jednak nie tylko debaty. Przez dwa dni wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z przestrzeni wystawienniczo-networkingowej współtworzonej przez 53 partnerów wydarzenia. Roboty edukacyjne, gogle do wirtualnej rzeczywistości, pojazdy autonomiczne to tylko przykłady innowacji, których doświadczyć mogli odwiedzający tegoroczną edycję wydarzenia. Możliwości laboratoriów i centrów transferu technologii zaprezentowali przedstawiciele czołowych uczelni w kraju. Swoimi osiągnięciami pochwalili się uczniowie szkół o różnych profilach kształcenia. Uczestnicy mieli wyjątkową okazję do sprawdzenia swoich zdolności artystycznych, zanurzenia się w świat leśnictwa, czy mazowieckiej wsi. Udział w wydarzeniu był wyjątkową okazją do odkrywania Grodziska Mazowieckiego, Mińska Mazowieckiego, Węgrowa, czy tajemnic Kampinoskiego Parku Narodowego. Partnerzy wydarzenia zaprosili uczestników do fascynującego świata art déco, czasów romantyzmu, czy tradycyjnej sztuki wycinanki. Forum było także okazją do zadbania o zdrowie – skorzystania z badań słuchu, skóry, poziomu cukru, ale też na przykład stworzenia własnych perfum. Nie zabrakło możliwości skonsultowania pomysłów na kolejne projekty europejskie. W końcu trwają konkursy o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz innych programów europejskich. Efekty unijnej pomocy przybliżyła z kolei wystawa fotograficzna Tropy Europy. Co więcej, uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni do wyjątkowej gry o tej samej nazwie, która jeszcze bardziej ułatwiła odkrywanie obszarów wspieranych przez Unię Europejską. A to tylko część aktywności zorganizowanych przez dwa dni wydarzenia!

 

Już niebawem udostępnimy relację fotograficzną z wydarzenia oraz nagrania z debat. Zachęcamy również do śledzenia informacji zamieszczanych na profilu wydarzenia w serwisach Facebook oraz Linkedin.

 

Dziękujemy, że byliście z nami!

 

Organizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Patroni honorowi: Forum odbywa się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Ideę Forum wspiera również Europejski Komitet Regionów.

Partnerzy wydarzenia:

Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS)” Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Centrum Innowacji Politechniki Warszawskiej, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Uniwersytetu Warszawskiego, Europe Direct Mińsk Mazowiecki, Europe Direct Ostrołęka, Fundacja Digital University, Gmina Grodzisk Mazowiecki, InnoTech4Life sp. z o.o. – spółka celowa SGGW, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Spółka „Koleje Mazowieckie – KM”, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji,Mazowiecka Agencja Energetyczna, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna,Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach,Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Mazowiecki Instytut Kultury, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Med & Life Sp. z o.o., Miasto st. Warszawa oraz dzielnice Bielany, Targówek), Miasto Węgrów, Mińsk Mazowiecki, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum Wycinanki, Nexio Management, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Pracownia Gier Szkoleniowych, Przedszkola „Zielony Latawiec”, Samorząd Województwa Mazowieckiego (Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Departament Zdrowia i Polityki społecznej), Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Unimos Alliance, Urząd Patentowy RP, Warszawska Szkoła Filmowa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.

Patroni medialni: Radio Rekord, Telewizja Dami, portal cozadzien.pl, 7 Dni Tygodnik Regionalny, Magazyn Opinii Ziemi Ciechanowskiej – Puls Ciechanowa, Radio Płońsk, Życie Żyrardowa, portal Teraz Środowisko, TV Ciechanów, Agencja Informacyjna Newseria, Dziennik Warto Wiedzieć.

 

Print Form