Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

WARSZTAT

Kompetencje przyszłości – wykład

Zapraszamy do udziału w wykładzie pt. “Kompetencje przyszłości” organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową.

Prowadząca: Ilona Stawczyk

Wykładowca i trener MBA, Posiada certyfikat Developmental Trasactional Analysis – kompleksowe szkolenie z zakresu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej / 350 h / prowadzone przez trenerów z International Centre for Developmental Analysis / wykładowców uczelni angielskich, amerykańskich i szwajcarskich. Uczestniczyła w szkoleniach J. Moreau i V. Sichem oraz autora Trójkąta Dramatycznego S. Karpmana.  Posiada certyfikat Analizy Transakcyjnej „101” i „202” /Struktura i Dynamika Grupy/. Nadal podnosi swoje kwalifikacje szkoląc się z tego obszaru.

Członek i założyciel PITAT/ Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej/, członek Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej /EATA /, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

 

Print Form
Rejestracja
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażanie Programów Unijnych (dalej: MJWPU) z siedzibą w Warszawie (03-301) ul. Jagiellońska 74.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: iod@mazowia.eu.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wzięcia udziału w Wydarzeniu, przesyłania wiadomości e-mailowych dotyczących organizacji Wydarzenia i druku identyfikatorów imiennych;jak również w celach kontrolnych (do 31 grudnia 2023 r.).
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art.6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania się i udziału w Wydarzeniu.
  6. Dane osób, które wyrażą zgodę na przesyłanie informacji na temat innych wydarzeń organizowanych przez MJWPU, będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie i dalsze otrzymywanie informacji. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest Art.6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda osoby.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, mogą natomiast zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.