Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

WARSZTAT

Jak ćwiczyć koncentrację uwagi w świecie wielu bodźców? – warsztat 

Co rozprasza, a co sprzyja koncentrowaniu się? Jak wyłapać i zapamiętać informacje w świecie pełnym bodźców? Tym zajmiemy się podczas warsztatu organizowanego podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza organizowanego przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.

Uczestnicy: 

młodzież

Prowadzący: 

Eksperci Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości:

 • Mgr Marta Sowińska – Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacją terapia pedagogiczna z edukacją integracyjną oraz wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Poza pracą w CWRO prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej w szkole podstawowej Montessori. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W ramach wolontariatu
  działała w wielu organizacjach oraz stowarzyszeniach, wielokrotnie organizowała oraz prowadziła obozy metodą harcerską – zarówno stacjonarne jak i wędrowne, dla dzieci i dla dorosłych. Zależy jej na mądrym wychowaniu i kształtowaniu charakteru m.in. poprzez elementy pedagogiki przygody. W swojej pracy zawsze szuka osobowego podejścia do drugiego człowieka oraz stara się wspierać jego naturalny rozwój.
 • Mgr Eliza Komar – Z wykształcenia psycholog, politolog oraz terapeuta pedagogiczny. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku „Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD oraz z zaburzeniami zachowania”. Stale poszerza wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Zgłębianie zagadnień z obszaru terapii trudności w uczeniu się, wspomaganie dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz młodzieży od dawna stanowi jej pasję. W pracy terapeutki za nieodzowne uważa indywidualne podejście, dzięki doświadczeniu i wyczuciu potrafi odpowiednio dobrać metody i ćwiczenia. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i szkolenia, m.in.:
  – Terapia ręki. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym
  – Terapia ręki. Grafomotoryka – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.
  – ­ Terapia ręki. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ASD, MPDz) – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.
  – Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.
  – Drama stosowana – School of Drama and Music University of Exeter i Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
  – Metody pracy z dzieckiem wg M. Montessori – Ośrodek Szkoleń Kreatywnych Komunikator.
  – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
Print Form
Rejestracja
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażanie Programów Unijnych (dalej: MJWPU) z siedzibą w Warszawie (03-301) ul. Jagiellońska 74.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: iod@mazowia.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wzięcia udziału w Wydarzeniu, przesyłania wiadomości e-mailowych dotyczących organizacji Wydarzenia i druku identyfikatorów imiennych;jak również w celach kontrolnych (do 31 grudnia 2023 r.).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art.6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania się i udziału w Wydarzeniu.
 6. Dane osób, które wyrażą zgodę na przesyłanie informacji na temat innych wydarzeń organizowanych przez MJWPU, będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie i dalsze otrzymywanie informacji. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest Art.6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda osoby.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, mogą natomiast zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.