Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Aleksandra Smolińska

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci"

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Studia magisterskie – Pedagogika Resocjalizacyjna. Już w trakcie studiów swoje zaangażowanie jako wolontariuszka realizowała w Niepublicznej Świetlicy Socjoterapeutycznej Nasz Klub na warszawskiej Pradze Północ, wspierając wychowawców placówki wsparcia dziennego oraz uczestnicząc w koloniach. Swoją aktywność zawodową związała na stałe ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci, gdzie współtworzyła i prowadziła Praską Światotekę (2007), która była prekursorem obecnych miejsc Aktywności Lokalnej. Dla Fundacji United Way prowadziła kilkuletni program stypendialny dla praskich dzieci, który pozwalał na finansowanie rozwojowych – także nietypowych – aktywności młodych warszawiaków. W Stowarzyszeniu prowadzi projekty angażowania biznesu na rzecz pomocy i koordynuje działania finansowane w tym modelu. W 2013 roku została prezesem Fundacji Akademia Innowacji, która organizuje wyjazdy dla warszawskich dzieci oraz projekty Lokalnego Systemu Wsparcia na Targówku Fabrycznym (2015-2017). Fundacja realizuje także projekt wycieczek edukacyjnych i innowacyjne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości młodych warszawiaków poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa młodzieżowego. Równolegle w Stowarzyszeniu Serduszko dla Dzieci rozwiała ideę Lokalnych Systemów Wsparcia w dzielnicach rewitalizowanych: w ramach projektu TUPRAGA WAW PL, jako inicjatorka i przewodnicząca (od 2015) Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. LSW i placówek wsparcia dziennego, oraz jako koordynator i współautorka koncepcji innowacyjnych działań konsorcjum Wsparcie w Starcie (LSW 15-26, od roku 2016) (projekt nagrodzony w konkursie 3 SEKTOR PROGRAMOWY za 2019 rok). Od 2014 roku została prezesem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, w krótkim czasie niemal podwajając zakres i zasięg działalności organizacji istniejącej od 1996 roku. Od 2015 – (w różnych grupach wiekowych) – organizuje turniej piłkarski dla warszawskich placówek wsparcia dziennego, który wpisał się już na stałe do kalendarza imprez placówkowych. Na jego zakończenie warszawscy urzędnicy i politycy z różnych opcji politycznych grają mecz przeciwko drużynie ngo’sów, zwykle ponosząc porażkę. Od początku pandemii organizowała pomoc dla praskich podopiecznych w zakresie sprzętu do nauki zdalnej i żywności, a także tworzyła materiały wspierające w edukacji zdalnej – portal jakto.co oraz kanał yt Nauczyciel w panice. Od 2020 roku odpowiada za projekty ekologiczne realizowane na Folwarku Wawer (miejsce przeznaczone do realizacji warsztatów ekologicznych , pokazujących domowe sposoby przetwarzania żywności, promujące powrót do naturalnych upraw itp.) oraz pszczelarstwo – zaangażowanie w tworzenie pasiek miejskich i działania na rzecz owadów zapylających, włączające młodych warszawiaków w ekologiczne projekty. Stowarzyszenie ma 25 uli na terenie Warszawy. W roku 2020 została laureatką nagrody specjalnej Społecznika Roku 2020 Tygodnika Newsweek za swoją działalność społeczną. Jej zaangażowanie zostało również docenione przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Również w 2020 otrzymała Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju Miasta. Od 2021 roku tworzy najnowszy projekt dla młodzieży Klub Młodzieżowy – angażując w jego utworzenie lokalnych deweloperów i gwiazdy polskiej sceny hip-hop. Od początku działań zbrojnych na Ukrainie – mocno zaangażowana w pomoc uchodźcom oraz wsparcie humanitarne osobom pozostającym na terenie objętej wojną Ukrainy. W latach 2021-2022 członkini Komitetu ds. Rewitalizacji – przedstawiciel strony społecznej. Od października 2023 – członkini Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.   

 

Zapraszamy!  

Print Form