Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia już 6-7 grudnia interaktywnej przestrzeni tworzonej przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Zespołem Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku. 

 

Przestrzeń w Strefie Młodych:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przygotuje:

  • Pokazy różnych zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w przestrzeni szkolnej (np. druk 3D, interfejsy pomiarowe, mikrokontrolery, mikroskopy, rozszerzona rzeczywistość, aplikacje mobilne)

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku przygotuje:

  • Wystawę prac uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych a w niej prace konkursowe oraz meble wykonywane na zajęciach stolarskich
  • Pokazy tradycyjnych prac ciesielskich z warsztatami na których uczestnicy będą mogli pracować tradycyjnymi narzędziami ciesielskimi
  • Pokazy tradycyjnych prac stolarskich połączone z warsztatami stolarsko-snycerskimi na których uczestnicy będą mogli spróbować pracy narzędziami stolarskimi
  • Pokaz sprzętów wykorzystywanych w leśnictwie oraz materiałów dydaktyczno-naukowych z zakresu leśnictwa, konkursy dla dzieci z zakresu znajomości lasu

Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro Wspierania Szkolnictwa Wyższego przygotuje: 

  • Konkurs wiedzy o województwie mazowieckim
  • Prezentację przedstawiającą projekty „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” oraz „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Scena Młodych: 

  • 7 grudnia w godzinach 12:00-12:50: Debata pt. Innowacje w edukacji – Jak to zrobić mądrze? z udziałem Pana dr Jana Aleksandra Wierzbickiego, Dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

 

O Partnerze:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Od 31 lat doskonali z pasją nauczycieli w zakresie informatyki i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

Od początku istnienia Ośrodek uczestniczy we wszystkich ważnych programach i przedsięwzięciach, które mają znaczenie dla rozwoju edukacji informatycznej i szkolnych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych. Były to między innymi: Projekty MEN –  Ogólne i specjalistyczne kursy dla nauczycieli, Pracownie komputerowe dla szkół, Wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych, Komputer dla ucznia, Wspieranie doradztwa zawodowego poprzez kursy i inne formy doskonalenia zawodowego; Intel – Nauczanie ku Przyszłości; Intel – Classmate PC, Mistrzowie Kodowania, Warszawa programuje!, EduWarszawa!. Ośrodek współpracuje z wieloma wyższymi uczelniami w kraju i za granicą, uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych. Prowadził m. in. wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego Studium Podyplomowe Informatyki dla Nauczycieli – pierwszego i drugiego stopnia. Uczestniczył m. in. w projektach: MatComp, Colabs, IT for US, ICTime, ICT for IST, Compus. Ośrodek był też organizatorem jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Eurologo 2005, CBLIS 2010, a w roku 2015 Konferencji Scientix, organizowanej w ramach międzynarodowego projektu European Schoolnet. Zrealizował też projekt Lekcja: Enter oraz międzynarodowy projekt Future Space.

W ofercie Ośrodka znajduje się około stu rodzajów szkoleń dopasowanych do aktualnych trendów technologicznych i dydaktycznych. Od wielu lat oprócz szkoleń stacjonarnych Ośrodek oferuje również szkolenia online i mieszane. Oprócz szkoleń organizuje i przeprowadza różne konferencje przeznaczone dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego.

Po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce, działalność szkoleniowa Ośrodka bez żadnych problemów została zmieniona na działalność zdalną oferującą mnóstwo różnorakich szkoleń, webinariów i konferencji cieszących się olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy.

Z perspektywy czasu wyraźnie widać, że osiągnięcie sukcesu zawdzięcza jego największemu kapitałowi – LUDZIOM – ich wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu. To dzięki nim od tylu lat udaje się realizować misję Ośrodka:

Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu. Zatrudnieni w Ośrodku nauczyciele konsultanci i specjaliści ds. merytorycznych posiadają dużą wiedzę merytoryczną i metodyczną oraz łączą w swojej pracy różne specjalności. Jedną z nich jest informatyka, pozostałe to: matematyka, fizyka, chemia, biologia, nauczanie wczesnoszkolne, geografia, bibliotekoznawstwo itd. Są autorami i współautorami wielu podręczników i książek, referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, niezliczonych artykułów i materiałów dydaktycznych. Dzięki pracy wszystkich może dziś śmiało pochwalić się swoim dorobkiem.

Ośrodek wydaje własne czasopismo dla nauczycieli – W Cyfrowej Szkole, w którym znajdują się różne artykuły dotyczące dydaktyki szkolnej.

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

ROZWIŃ
Print Form