Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia! 

Scena Młodych:

  • 7 grudnia w godzinach 13:00-13:50: Partner debaty pt. „Od wolontariatu do zawodowego pomagania”

Przestrzeń prezentacyjno-warsztatowa „B”:

  • 6 grudnia w godzinach 13:30-15:30: Warsztat pt. „Różnorodność jest normą” prowadzony przez Fundację Polska Bez Barier razem z Arturem Świerczem – Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami.

Warsztaty uwrażliwiające na tematykę niepełnosprawności i zagadnienia z nią związane. Warsztaty nastawione na doświadczanie i zmianę perspektywy uczestników/czek. Rozmowy na temat tego, czym w ogóle jest dostępność i od czego warto zacząć, by ją wprowadzić. Ćwiczenia symulujące różne rodzaje niepełnosprawności. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły wkrótce.

 

Przestrzeń Partnera w Strefie Zdrowia:

Poza tym czekają na Was nasi eksperci:

6 grudnia 2022 roku – stoisko w godzinach 10:00 – 16:00:

11:00 – 12:00 – Jak NGO może starać się o dotację w obszarach społecznych, jak samorządy mogą zaktywizować w tym celu NGO ze swojego terenu (pozyskiwanie dotacji w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w MCPS)

Piotr Lejzerowicz (Biuro Edukacji Społecznej, MCPS)

12:00 – 13:00 – Jak pozyskać środki na roboty budowlane prowadzone na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami (dofinansowanie ze środków PFRON udzielane przez MCPS) oraz jak utworzyć zakład aktywności zawodowej

Sylwia Stanisławska (Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, MCPS)

13:00 – 14:00 – Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin (możliwości dotacji, przykłady „dobrych praktyk”, model dziennych domów pobytu dla osób z chorobami otępiennymi)

Izabela Rytel-Szczerbińska, Cezary Kowalski (Wydział Programów Społecznych, MCPS)

14:00 – 15:00 – Teleopieka – doświadczenia z pilotażu prowadzonego wśród mazowieckich seniorów

Jolanta Musiałczyk (Wydział Polityki Senioralnej, MCPS)

 

7 grudnia 2022 roku – stoisko w godzinach 10:00 – 15:00:

11:00 – 12:00 – Pracownik socjalny – szkolenia, rozwój, wypalenie zawodowe

Dagmara Jaworska-Bednarek, Martyna Wojciechowska, Paweł Gontarczyk (Biuro Kadr Pomocy Społecznej, MCPS)

12:00 – 13:00 – Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o adopcji

Sawicka Bożena, Ewelina Kownacka, Magdalena Boroch (MCPS – Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny)

13:00 – 14:00 – Rola rzeczników ekonomii społecznej; korzyści z zakładania podmiotów ekonomii społecznej (samorządowcy), współpraca z biznesem (przedsiębiorcy)

deinstytucjonalizacja (DI) i centra usług społecznych (CUS) – bieżące wyzwania, przed którymi stoją samorządy

Luiza Burba, Agnieszka Pajda (Wydział Ekonomii Społecznej, MCPS)

 

O Partnerze:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w imieniu samorządu województwa zajmuje się polityką społeczną regionu.

Misja MCPS:

Formalnie MCPS jest regionalnym ośrodkiem polityki społecznej (tak tego typu instytucje określa ustawa). Specjalnie stworzona nazwa „Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej” podkreśla dwie ważne cechy: zaznaczona jest w niej przynależność do województwa mazowieckiego, natomiast słowo „Centrum” oddaje charakter instytucji. MCPS to miejsce, z którego płyną idee (zawarte w strategiach i programach dotyczących różnych obszarów pomocy społecznej), inspiracje, wsparcie merytoryczne – w postaci szkoleń, konferencji i publikacji, oraz finansowe – w postaci dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

Działania prowadzone przez MCPS dotyczą aktywizacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, profilaktyki uzależnień, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, adopcji, polityki senioralnej, promocji ekonomii społecznej, wspierania samodzielności dzieci i młodzieży oraz osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, wspierania osób wychodzących z bezdomności i banków żywności, a także wzmocnienia merytorycznego kadr pomocy społecznej na Mazowszu i prowadzenia badań społecznych.

Do pobrania: Program spotkań

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

ROZWIŃ
Print Form