Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Fundacja Szkoła z Klasą jest organizacją pozarządową zajmująca się edukacją. Powstała w 2015 roku, bazując na doświadczeniach programu Szkoła z Klasą – jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich akcji społecznych, działającej od 2002 roku.

Innowacje w edukacji

Wierzymy, że przyszłość świata zależy od mądrej edukacji. Dlatego wspieramy szkoły w zmianie, pomagając im stać się innowacyjnymi, otwartymi środowiskami, zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społecznych, takimi gdzie panują relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Nasze programy pomagają młodym ludziom stać się świadomymi i aktywnymi obywatelami, rozwijają w nich poczucie sprawczości, odpowiedzialności za siebie i innych. Wzmacniamy pracę zespołową, współpracę, krytyczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów. Bo jaka edukacja, taki świat.

Programy dla nauczycieli

Prowadzimy programy edukacyjne dla szkół, dyrektorów i dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek, pomagając im wychodzić poza schematy w uczeniu i w szkolnych relacjach. Organizujemy bezpłatne szkolenia, kursy i webinaria, przygotowujemy gotowe scenariusze lekcji, materiały edukacyjne, publikacje i poradniki.

Wspieramy nauczycieli i dyrektorów w rozwoju zawodowym, rozwijając i wprowadzając innowacyjne metody pracy, często oparte na doświadczeniach biznesu i dobrych praktykach, sprawdzonych nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wśród nich znajdują się przede wszystkim: design thinking, elementy agile i scrumprojekt edukacyjnyuczenie oparte o odkrywanie (inquiry based learning) czy odwrócona lekcja (flipped lesson). Dbamy o to, by nieustannie się rozwijać i uczyć.

Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji Szkoła z Klasą

  • wspieranie edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata, szkoły otwartej i zaangażowanej w rozwiązywanie problemów społecznych,
  • wzmacnianie rozwoju kompetencji XXI wieku w polskich szkołach,
  • poprawa jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli/ek oraz wspieranie dalszej profesjonalizacji ich pracy,
  • budowanie prestiżu zawodu nauczyciela, prezentowanie i promowanie działań dyrektorów/ek szkół, nauczycieli/ek i innych osób działających na rzecz dobrej edukacji w Polsce i zagranicą,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodych ludzi,
  • wzmacnianie obywatelskiej misji szkoły, budowanie więzi między szkołami a społecznościami lokalnymi.

Fundacja Szkoła z Klasą w liczbach

Od początku Szkoły z Klasą było z nami już 9500 szkół, 150 000 nauczycieli i ponad milion uczniów.

Rocznie w naszych programach, szkoleniach i działaniach edukacyjnych bierze udział około 1500 szkół i 10 000 nauczycieli. Co roku organizujemy ponad 100 szkoleń, webinariów i kursów dla nauczycieli i dyrektorów.

W naszej otwartej bibliotece materiałów znajduje się ponad 200 wartościowych publikacji, scenariuszy, gier edukacyjnych i poradników dostępnych na wolnych licencjach CC-BY-SA 4.0.

Wizja i misja Fundacji

Przyszłość świata zależy dziś od mądrej edukacji.

Chcemy, by szkoła uczyła odpowiedzialności za siebie i innych, uważności i współdziałania. Dlatego wspieramy i łączymy nauczycieli. Razem z nimi rozwijamy i sprawdzamy nowoczesne metody pracy. Pomagamy wychodzić poza schematy w uczeniu i w szkolnych relacjach.

Bo jaka edukacja, taki świat.

ROZWIŃ
Print Form