Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Centrum Transferu Technologii i Wiedzy | Uniwersytet Warszawski

25 lat temu został powołany do życia Uniwersytecki  Ośrodek Transferu Technologii UW, który zmienił 26.10.2023 r. nazwę na Centrum Transferu Technologii i Wiedzy UW (CTTW UW) realizując w ten sposób strategię, która zakłada kluczowy udział jednostki w realizacji Trzeciej Misji Uniwersytetu.

Ochrona własności intelektualnej i jej komercjalizacja bezpośrednia są kluczowymi obszarami w działalności CTTW UW. Przez 25 lat działalności, skumulowana liczba zgłoszeń patentowych, polskich i zagranicznych dochodzi do tysiąca.

Uniwersytet Warszawski jest niekwestionowanym liderem w Polsce w komercjalizacji bezpośredniej pod względem liczby spółek typu spin-off – firm zakładanych przez naukowców. Odkąd w 2014 r. powołano do życia przy UW pierwszy spin-off, łącznie powstały aż 32 takie spółki. Ich założyciele wywodzą się z różnych wydziałów, w tym także z dyscyplin społecznych i humanistycznych.

www.uott.uw.edu.pl

ROZWIŃ
Print Form