Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Zestaw BeCREO 2018/09/25

Przykład produktu jaki mógłby powstać / być oceniany / ulepszany w ramach prac B+R w PPK

Przyszłością edukacji jest nauczanie w środowisku, które tworzy warunki sprzyjające wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Do tego celu nie tyle są potrzebne pojedyncze urządzenia, co pewna filozofia i przewodnia myśl w nauczaniu. Dzięki postępowi badawczemu i rodzimym rozwiązaniom, a dalej wdrożeniom na całym świecie firma BeCREO Technologies dostarcza wysokiej jakości rozwiązania edukacyjne czerpiące ze sprawdzonych metod i technik nauczania, które są bliskie nauczycielom i uczniom oraz wzbogacają zastosowanie nowoczesnej technologii w procesie nauczania.

Największą bolączką dla edukacji jest ciągła adaptacja narzędzi, które dla niej nie zostały stworzone i przygotowane. Zachodzi realna potrzeba stworzenia dla niej bezpiecznych i elastycznych, a także standaryzujących  rozwiązań, które pozwalają z jednej strony odkryć mocne strony uczniom, a z drugiej są bliskie doświadczeniu nauczyciela. Wszystko to materializuje się w modelu STEAM.

Przykładowym rozwiązaniem jest zestaw BeCreo, który firma zaprezentuje podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza.  Zestaw łączy naukę programowania z konstruowaniem i robotyką, zawiera też sporą dawkę mechatroniki. Ważnym jego aspektem jest możliwość kontynuowania nauki w domu, w zabawie z rodzicami, poprzez dostarczanie wystandaryzowanych, a przynajmniej przebadanych przez naukowców i bezpiecznych rozwiązań dla domu.

     

 

   

Foto: CNK

Print Form