Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Wartość edukacyjna robota Photon 2018/09/25

Usługi badawcze, w tym prace klasyfikacyjne: badanie wykorzystania wartości edukacyjnej robota Photona

 

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w swojej ofercie ma m.in. usługi badawcze i badawczo-rozwojowe,  które pozwalają określić potencjał edukacyjny, optymalny kontekst i wykorzystanie zabawek oraz pomocy edukacyjnych w procesie uczenia się i kształcenia kompetencji XXI wieku, a także prace rozwojowe wpływające na poprawę jakości produktów w tym zakresie.

Dział Badań Centrum Nauki Kopernik przeprowadził badania wykorzystania wartości edukacyjnej Photona (współfinansowanie NCBR). Badacze analizowali sposoby w wykorzystaniu robota w różnych kontekstach edukacyjnych: domu, edukacji pozaszkolnej (warsztaty w laboratorium robotycznym CNK) oraz w szkole (w toku).

Projekt badawczy miał na celu opisanie sposobu użytkowania robota w różnych warunkach; określenie mechanizmów współpracy i komunikacji między rodzinami podczas zabawy; sprecyzowanie roli opiekuna i wreszcie stworzenie dla rodziców i edukatorów rekomendacji optymalnego wykorzystania możliwości zabawki.

Centrum Nauki Kopernik podzieli się wynikami badań i wnioskami, prezentując sposób pracy przy projekcie, zastosowaną interdyscyplinarną metodologię badań i analizy oraz sposób wykorzystania wyników przy projektowaniu aktywności z wykorzystaniem robota. Więcej informacji: www.kopernik.org.pl

Foto: CNK

 

Print Form