Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 2018/10/05

 

„Targówek – tu zaczyna się Warszawa”

Urząd Dzielnicy Targówek m.st Warszawy – jednostka pomocnicza Miasta Stołecznego Warszawy. Jedna z 18 dzielnic Warszawy, położona na prawym brzegu Wisły. W ramach swoich działań Urząd Dzielnicy Targówek prowadzi wiele ciekawych i innowacyjnych działań związanych z budowaniem lokalnych społeczności, w tym rozszerzaniem zainteresowań mieszkańców, np. Forum Przedsiębiorców na Targówku, Park Rzeźby na Bródnie, Wszechnica Edukacyjna.

Mocnym atutem Targówka jest jego położenie – niewielka odległość od centrum, a zarazem bliskość tras wylotowych. Są tu obszary dogodne dla inwestycji mieszkaniowych i handlowych, jak również tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjną. Dzielnica Targówek dynamicznie się rozwija – powstaje metro i nowe osiedla mieszkaniowe.

Niskie ceny gruntów sprawiają, że wiele firm wybrało Targówek Fabryczny na miejsce swojej siedziby. Przykładem może być chociażby największy w Europie Środkowo – Wschodniej zakład produkcyjny międzynarodowego koncernu Procter&Gamble.

Na Targówku znajdują się kompleksy handlowe – Carrefour, Castorama, IKEA, Decathlon, OBI. W 1996 r. otwarto Centrum Handlowe Targówek, gdzie znajduje się duża liczba sklepów, restauracje, kawiarnie, banki i różnego rodzaju punkty usługowe.

Dziś nikt nie nazwie Targówka sypialnią Warszawy. Dzięki przemyślanym planom zagospodarowania przestrzennego i dobrym inwestycjom, udało się zmienić szare blokowisko w miejsce, gdzie przyjemnie jest mieszkać, pracować i wypoczywać, głównie dzięki dużej ilości terenów zielonych.

W 2016 roku Targówek obchodziła 100-lecie przyłączenia do Warszawy. Rocznica ta została upamiętniona szeregiem ciekawych wydarzeń kulturalnych.

Więcej informacji:   www.targowek.waw.pl

URZĄD DZIELNICY TARGÓWEK m.st. WARSZAWY  NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Zaprezentuje:

 

Forum Przedsiębiorców na Targówku jest wspólną inicjatywą Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i lokalnych przedsiębiorców. Celem Forum jest integracja lokalnej społeczności przedsiębiorców, a także wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia firmy pomiędzy właścicielami lokalnych firm. Forum funkcjonuje od 2015 roku. Od tego czasu w ramach Forum odbyło się wiele wydarzeń skierowanych do lokalnych przedsiębiorców, w tym: warsztaty biznesowo-networkingowe, konferencje związane z tematyką prowadzenia firmy, szkolenia dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach Forum Przedsiębiorców na Targówku organizowane są: warsztaty  biznesowo-networkingowe, szkolenia biznesowe, konferencje biznesowe, Targi Pracy.

Więcej informacji: www.fptargowek.pl

 

JOGA ŚMIEJ SIĘ Z PASJĄ prowadzona jest przez licencjonowaną liderkę jogi śmiechu, dla których sposób pogodnego bycia stanowi cenną wartość. Nowy rodzaj jogi jest bardzo dobrą formą integracji uczestników wydarzeń biznesowych, pomaga rozluźnić się, a także przełamać „pierwsze lody” w kontaktach z nieznajomymi. Krótkie sesje jogi śmiechu są tez ciekawą i nowatorską atrakcją podczas różnego rodzaju targów wystawienniczych.

Wkład w promocję Forum: informacja na profilu na Facebooku, mailing do grupy mailingowej, informacja na stronie podmiotu.

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO- TWO MEMORY

Do zadań Grupy Organizacji Pożytku Publicznego – Two Memory należą:

  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

WARSZTATY W STREFIE PARTNERA

Networking – sposób na rozwój firmy

Kiedy?

17 października, godz. 11.00-12.00

(ZAPISY: mulanowska@um.warszawa.pl  lub tel. 11 443 86 25)

Należy także zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Co zaprezentujemy?

Co pokażemy?

Podczas warsztatu opowiemy m.in.:

  • czym jest networking;
  • o korzyściach krótko i długookresowych z networkingu dla przedsiębiorców, freelancerów oraz kandydatów na przedsiębiorców,
  • o przygotowaniu do networkingu

Kogo zapraszamy?

właścicieli firm, kandydatów na przedsiębiorców, pracowników administracji, przedstawicieli uczelni wyższych i organizacji pozarządowych

Prowadząca:

Marzena Ulanowska – koordynator Forum Przedsiębiorców na Targówku, pracownik Urzędu Dzielnicy Targówek. Posiada 6 letnie doświadczenie w budowaniu lokalnej społeczności przedsiębiorców na Targówku. Zorganizowała i poprowadziła ponad 50 wydarzeń skierowanych do właścicieli firm oraz kandydatów na przedsiębiorców.

Sesja jogi śmiechu

Kiedy?

17 października, godz. 13.00-13.30

Należy zarejestrować się jako uczestnik 9FRM. Zapisy na aktywność w strefie Partnera.

18 października, godz. 11.00-11.30

Należy zarejestrować się jako uczestnik 9FRM. Zapisy na aktywność w strefie Partnera.

Co zaprezentujemy?

Co pokażemy?

Pojedyncze ćwiczenia ze śmiechem wykonywane w grupie.

„Ludzie, którzy śmieją się razem, chętnie pracują razem”  – John Cleese. Humor to najbardziej ekonomiczny oraz najmniej czasochłonny sposób na redukcję stresu w miejscu pracy. Mózg ludzki potrzebuje o 25% tlenu więcej niż pozostałe organy w naszym ciele. Śmiejąc się, tlen dociera do nich bardzo swobodnie i w odpowiedniej ilości. Grupowy śmiech buduje dobry, zmotywowany zespół, z większą pomysłowością i zdolnością do komunikacji.

Terapia śmiechem poprawia także stan zdrowia uczestników, co wiążę się mniejszą ich absencją w miejscu pracy.

Terapia śmiechem podnosi odporność i wydolność oddechową uczestników; sprawia, że następuje dotlenienie organizmu i obniżenie poziomu stresu.

Dzięki śmiechowi poprawia się także kondycja mięśni. Z kolei śmiech w grupie zwiększa poczucie własnej wartości, pozwala przezwyciężyć poczucie niepewności, służy naprawieniu relacji z innymi oraz sprzyja poczuciu przynależności do grupy z jednoczesnym poczuciem bliskości i braterstwa.

Kogo zapraszamy?

wszystkich

Prowadząca:

Karin Lesiak – Jest przedsiębiorczynią od roku 2009. Od tego momentu pomaga rodzicom i nauczycielom w wprowadzaniu dzieci w świat nauki podczas autorskich zajęć Małe Mądrale. W 2013 roku ukończyła Laughter Yoga International Uniwersity dr Madana Katarii. Jako trenerka jogi śmiechu wspieram małe firmy i duże korporacje w prozdrowotnych programach dla pracowników. Prowadzę również sesje jogi śmiechu jako ćwiczenia integracyjne podczas konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów. Współpracuje z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami gdzie również prowadzi sesje jogi śmiechu.

INNE AKTYWNOŚCI W STREFIE PARTNERA

Quiz z nagrodami pt. „Targówek, tu zaczyna się Warszawa”

Kiedy?

17 października, godz. 11.00 – 17.00 (w zabawie może jednocześnie uczestniczyć 5 osób)

Należy zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

18 października, godz. 10.00 – 14.30 (w zabawie może jednocześnie uczestniczyć 5 osób)

Należy zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Co zaprezentujemy?

Co pokażemy?

Quiz będzie dotyczył znajomości podstawowych zagadnień związanych z Dzielnicą Targówek oraz aktywności Forum Przedsiębiorców na Targówku.

Za dobrą odpowiedź będzie można otrzymać ciekawy upominek / gadżet.

Prowadząca:

Marzena Ulanowska – koordynator Forum Przedsiębiorców na Targówku, pracownik Urzędu Dzielnicy Targówek. Posiada 6 letnie doświadczenie w budowaniu lokalnej społeczności przedsiębiorców na Targówku. Zorganizowała i poprowadziła ponad 50 wydarzeń skierowanych do właścicieli firm oraz kandydatów na przedsiębiorców.

 

Print Form