Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 2018/10/11

Konsultanci Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) działających przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich.

KONSULTACJE W STREFIE PARTNERA

Kiedy?

17 października, godz. 9.30 – 16.30

(bez zapisów, wymagana rejestracja jako uczestnik 9FRM)

18 października, godz. 10.00 – 15.00

(bez zapisów, wymagana rejestracja jako uczestnik 9FRM)

Kogo zapraszamy? Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
Świadczone usługi:

W Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) świadczymy dostępne dla każdego usługi:

 • ocenimy, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich,
 • przypiszemy Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy,
 • poinformujemy o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
 • przedstawimy „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie,
 • przekażemy dane kontaktowe do instytucji, które przyznają dotacje,
 • wesprzemy Cię w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie (pamiętaj, że pracownik PIFE nie napisze wniosku za Ciebie, objaśni natomiast, jak przygotować taki dokument),
 • pomożemy w realizacji i rozliczeniu Twojego projektu – służymy wiedzą dotyczącą dokumentów, procedur i terminów,
 • pomagamy beneficjentom ostatecznym (czyli np. osobom chcącym wziąć udział w szkoleniach lub stażach finansowanych z Funduszy) w znalezieniu odpowiedniego projektu,
 • znajdziesz u nas również ciekawe publikacje związane z Funduszami Europejskimi.

 

Stoliki eksperckie
Kiedy?

18 października, godz. 11.00 – 11.30

(bez zapisów, wymagana rejestracja jako uczestnik 9FRM)

Zakres:

stolik ekspercki z aktualnie ogłoszonego naboru w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Edukacja ogólna – nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 podczas którego omówione zostaną założenia konkursu.

Ekspert:

Maria Wiro-Kiro

Kiedy?

18 października, godz. 12.00 – 13.00

(bez zapisów, wymagana rejestracja jako uczestnik 9FRM)

Zakres:

stolik ekspercki z zakresu aktualnie ogłoszonych konkursów na rozwój MŚP, w tym:

 • Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP, typu projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo – RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18 ;
 • Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-082/18 ;
 • Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18)
Eksperci:

Agnieszka Zalewska, Bogdan Buczyński

 

Print Form