Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej 2018/09/28

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Horyzont 2020. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponujemy pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz mentoring.

Działania KPK  w Programie Horyzont 2020 są wspomagane przez 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych (które mieszczą się w największych ośrodkach akademickich) i kilkanaście Branżowych Punktów Kontaktowych (ulokowanych przy Polskich Platformach Technologicznych i kluczowych klastrach). Pomocą służy kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów z obszerną wiedzą z zakresu programów sektorowych, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, czy koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów.

W punktach KPK wsparcie można otrzymać również w przypadku konieczności rozwiązywania problemów prawnych, z zakresu ochrony własności intelektualnej, pozyskiwania kredytów, czy  uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Więcej informacji: www.kpk.gov.pl

 

KPK PPROGRAMÓW BADAWCZYCH UE NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na  indywidualne konsultacje skierowane do przedstawicieli małych i średnich firm (możliwości pozyskiwania grantów na innowacje w programie Komisji Europejskiej HORYZONT 2020).

KONSULTACJE W STREFIE PARTNERA

Europejska Rada ds. Innowacji – możliwości finansowania innowacji  w polskim przemyśle

Kiedy? 17 października, godz. 10.30 – 17.00 (bez zapisów, wymagana rejestracja jako uczestnik 9FRM)
18 października, godz. 10.00 – 14.30 (bez zapisów, wymagana rejestracja jako uczestnik 9FRM)
Zakres konsultacji:

Konsultacje w obszarach związanych z:

  • MŚP,
  • transportem,
  • ICT,
  • przestrzenią kosmiczną (innowacje w przemyśle)
  • koncepcją i ofertą Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 2018-2020,
  • poszczególnymi instrumentami oraz najlepszymi praktykami — projektami, które odniosły sukces.

Uczestnicy poznają zasady aplikowania oraz otrzymają praktyczne wskazówki związane ze staraniem się o dofinansowanie z programów ramowych. Będą też mieli szansę na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń.

Kogo zapraszamy? przedstawicieli polskiego przemysłu, administracji publicznej i samorządowej oraz wszystkich interesownych koncepcją i ofertą Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 2018-2020
Ekspert prowadzący: W konsultacjach będzie uczestniczyć absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz  studiów podyplomowych na New York University – International Business and Finance w Nowym Jorku. Jest Koordynatorem Obszaru Innowacje w polskim przemyśle w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Specjalizuje się w obszarach związanych z innowacyjnością, zarządzaniem międzynarodowymi projektami innowacyjnymi i badawczymi, współpracą nauki  z biznesem oraz współpracą międzynarodową. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z przemysłem, w aplikowaniu, realizacji i metodologii zarządzania międzynarodowymi  projektami badawczo – innowacyjnymi skupiającymi kilkunastu  partnerów  z UE oraz krajów stowarzyszonych,  w programach Komisji Europejskiej: Horyzont 2020, 7 Program Ramowy, COSME,  ESA.

Print Form