Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

BIOMIBO 2018/09/25

 

Firma BIOMIBO została utworzona w 1994 roku przez prof. dr hab. Mieczysławę Irenę Boguś. Działalność firmy koncentruje się na sprzedaży wysoce specjalistycznych odczynników chemicznych i biochemicznych, zestawów diagnostycznych, biopreparatów oraz sprzętu laboratoryjnego.

BIOMIBO jest wyłącznym lub preferowanym dystrybutorem na terenie Polski 23 firm o światowej renomie. Oferta obejmuje ponad 228 000 produktów dedykowanych głównie placówkom naukowym prowadzącym badania w zakresie nauk przyrodniczych, medycznych, weterynaryjnych, rolnych oraz biotechnologii. Znajdują się w niej produkty niezbędne do prowadzenia hodowli komórkowych i tkankowych, wykonywania badań naukowych w zakresie biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, cytogenetyki, diagnostyki molekularnej, biologii komórki, fizjologii, immunologii, immunodiagnostyki, farmakologii oraz toksykologii. Podczas 24 lat nieprzerwanej działalności firma BIOMIBO osiągnęła stabilną pozycję na rynku krajowym. Konsekwentne stosowanie strategii marketingowej opartej na oferowaniu najwyższej jakości produktów za umiarkowaną cenę oraz fachowe wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu problemów technicznych i metodologicznych, zaowocowało siecią lojalnych klientów.

Od 2014 roku BIOMIBO posiada własne laboratorium wyposażone między innymi w GC-MS, LC-MS, automatyczne ekstraktory, wirówki, mikroskop fluorescencyjny, mikroskop stereoskopowy, cytometr przepływowy z sorterem, inkubator CO2, liofilizator, koncentratory, spektrofotometr wielodetekcyjny, automatyczny mikrotom, RT PCR oraz wiele innych urządzeń niezbędnych
do prowadzenia zaawansowanych badań biologicznych i chemicznych.

Więcej informacji: www.biomibo.com.pl

 

BIOMIBO NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

BIOMIBO zaprasza na prezentacje, warsztaty i konsultacje dotyczące:

 • założeń i wyników projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-20120: „Opracowanie metod kompleksowej analizy zawartości w produktach zielarskich zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów”;
 • opracowywanych w firmie metod kompleksowego wykrywania w materiale roślinnym obecności zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów;
 • planowanego wprowadzenia na rynek nowatorskiego pakietu usług, związanych z kompleksowym sprawdzaniem czystości produktów zielarskich pod względem obecności w nich: pasożytów (tasiemce, nicienie, przywry), patogennych mikroorganizmów (bakterie i grzyby), mikotoksyn (toksyczne metabolity produkowane przez grzyby), pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), polichlorowanych bifenyli (PCB), dioksyn, metali ciężkich.

Wszystkie te zanieczyszczenia stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. Usługi adresowane będą do indywidualnych odbiorców oraz do producentów, sprzedawców oraz importerów produktów zielarskich. Obecnie żadna z firm świadczących usługi w zakresie oceny jakości żywności nie oferuje pełnego zakresu badań mogących potwierdzić pełne bezpieczeństwo badanych produktów dla zdrowia konsumentów.

 

WARSZTATY W STREFIE BIOMIBO

Kompleksowe metody wykrywania w materiale roślinnym obecności zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów
Kiedy? 17 października, godz. 13.00 – 14.00

18 października, godz. 13.00 – 14.00

ZAPISY:

Aby zapisać się na prezentację wyślij maila na adres: forumrozwojumazowsza@mazowia.eu

Podaj:

 • tytuł „Warsztat: Kompleksowe metody wykrywania w materiale roślinnym obecności zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów;
 • imię i nazwisko.

Otrzymasz od nas maila z potwierdzeniem uczestnictwa. Liczba miejsc ograniczona. Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Co pokażemy?

O czym opowiemy?

Dostarczymy wiedzy o rodzajach zagrożeń dla zdrowia, związanymi ze spożywaniem zanieczyszczonych produktów zielarskich.

Zaprezentujemy możliwe typy zanieczyszczeń takich produktów, w tym:

 • pasożyty (tasiemce, nicienie, przywry),
 • patogenne mikroorganizmy (bakterie i grzyby),
 • mikotoksyny (toksyczne metabolity produkowane przez grzyby),
 • pestycydy,
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
 • polichlorowane bifenyle (PCB),
 • dioksyny,
 • metale ciężkie.

Przedstawimy jednocześnie metody oznaczania zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych w materiale roślinnym, z uwzględnieniem potencjalnych problemów technicznych związanych z poszczególnymi metodami.

Pokażemy także możliwości, jakie daje dostępna aparatura laboratoryjna oraz zaprezentujemy usługi badawcze adresowane do świata nauki, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.

Warsztat prowadzi:

prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – właścicielka firmy Biomibo. 43 lata pracy naukowo-badawczej w kraju i za granicą (Uniwersytet Warszawski, Instytut Parazytologii PAN, University of Washington USA, University of Wurzburg Niemcy), stypendystka Alexander von Humboldt Stiftung, autorka 163 publikacji naukowych.

Foto: Biomibo

 

KONSULTACJE W STREFIE BIOMIBO

Metody wykrywania obecności pasożytów w produktach zielarskich
Kiedy?

17 października, godz. 11.00 – 12.00

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

18 października, godz. 11.00-11.45

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Kogo zapraszamy?

Na konsultację zapraszamy przedstawicieli laboratoriów badawczy, przedsiębiorców, klientów indywidualnych.

Ekspert prowadzący

dr hab. Zdzisław Laskowski  – genetyk zatrudniony w Instytucie Parazytologii PAN na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Specjalista w zakresie identyfikacji pasożytów z wykorzystaniem nowoczesnych metod biologii molekularnej.

Foto: Biomibo

Metody wykrywania obecności patogennych bakterii i grzybów w produktach zielarskich
Kiedy?

17 października w godz. 13.00 – 14.00

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

18 października, w godz.10.15-11.00

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Kogo zapraszamy

Na konsultację zapraszamy przedstawicieli laboratoriów badawczy, przedsiębiorców, klientów indywidualnych

Ekspert prowadzący

dr Anna Wrońska – absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, gdzie w 2014 roku uzyskała stopień doktora z wyróżnieniem. Adiunkt w Instytucie Parazytologii PAN.  Specjalistka się  w zakresie mikrobiologii i immunologii.

Foto: Biomibo

Metody wykrywania zanieczyszczeń chemicznych w produktach zielarskich
Kiedy?

17 października w godz. 14.15 – 15.00 

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

18 października, w godz.12.00-12.45

Nie zapomnij wcześniej zarejestrować się jako uczestnik 9FRM.

Kogo zapraszamy?

Na konsultację zapraszamy przedstawicieli laboratoriów badawczy, przedsiębiorców, klientów indywidualnych.

Ekspert prowadzący:

prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – właścicielka firmy Biomibo. 43 lata pracy naukowo-badawczej w kraju i za granicą (Uniwersytet Warszawski, Instytut Parazytologii PAN, University of Washington USA, University of Wurzburg Niemcy), stypendystka Alexander von Humboldt Stiftung, autorka 163 publikacji naukowych.
Foto: Biomibo

 Zobacz live z prof. dr hab. Mieczyslawą Ireną Boguś o obecności Biomibo na 9. Forum Rozwoju Mazowsza:

https://www.facebook.com/MJWPU/videos/929336660597717/?__xts__%5B0%5D=68.ARCESCzLRsntJk2ZqZdQ2lzdFsHLGDJpeu6o7vYCQ78sdLE4EoJtejydSGUH9-Cx-9npj6tVr6TlQy6KHuGDXANw74zjA6F6TxKt9z7qm8Jynu-OKXgD_TUSk5oUpKJXk57aXeCCqvKYjJrb4l9lYUfULe3YLSiHlB17u5fCSAo9tFO09vvL&__tn__=-R

Print Form