Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Agencja Rozwoju Mazowsza SA 2018/10/09

Promocja gospodarcza regionu, informatyzacja województwa, działalność szkoleniowa oraz przygotowywanie projektów inwestycyjnych to tylko niektóre z licznych zadań Agencji Rozwoju Mazowsza SA.

Misją Agencji jest kreowanie i wspieranie rozwoju społeczno – ekonomicznego Mazowsza. Agencja przy realizowanych przedsięwzięciach wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Agencja Rozwoju Mazowsza SA jest organizacją skupiającą i koordynującą inicjatywy, projekty oraz konkursy służące wzrostowi aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców Mazowsza. Agencja działa na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Mazowsza. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania w celu wypracowania niezbędnych narzędzi i instrumentów do realizacji zamierzonych celów. Istotą działań Spółki jest osiągnięcie pozycji lidera wsparcia rozwoju regionalnego i lokalnego w województwie mazowieckim.

 

ARMSA NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Zaprezentuje:

Aktualnie realizowane przez Spółkę projekty, poprzez aktywną formę jakimi są warsztaty i debaty. Tematy wydarzeń to m. in.:

  • warsztaty eksportowe- kontrola, wydawanie i cofanie certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym,
  • warsztaty- Polityka Miejska, warsztaty- Circular Economy,
  • warsztaty- AgriRenessaince- renesans branży spożywczej.

WARSZTATY W STREFIE PARTNERA

Warsztaty eksportowe – kontrola, wydawanie i cofanie certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym (ARMSA – COIE)
Kiedy? 17 października, godz. 10.00 – 11.30 (nie prowadzimy zapisów, uczestnicy musza zarejestrować się jako uczestnik 9FRM )
O czym opowiemy?
O czym opowiemy?
Warsztaty wspierające rozwój eksportu w zakresie wydawanie, kontrola i cofanie certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym.
Do kogo są kierowane mazowieccy przedsiębiorcy
Prowadzący:

dr hab. Jerzy Szymona,

Wojciech Baran 

Polityka Miejska
Kiedy? 17 października, godz. 13.00 – 14.00 (nie prowadzimy zapisów, uczestnicy musza zarejestrować się jako uczestnik 9FRM )
O czym opowiemy?
Co zaprezentujemy?
Warsztaty prowadzone będą w ramach międzynarodowego projektu GreenerSites.
Do kogo są kierowane? przedstawiciele JST, spółek komunalnych, przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na rzecz rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz promowania miejskich projektów z zakresu innowacji, rewitalizacji i inteligentnych specjalizacji
Hosting warsztatów: Instytut Rozwoju Miast, Ewaluator Projektu Greener Sites, MBPR, przedstawiciele projektu Greener Sites
Moderator: Agnieszka Zdanowicz (ARMSA)
Circular Economy
Kiedy? 17 października, godz. 14.00 – 15.00 (nie prowadzimy zapisów, uczestnicy musza zarejestrować się jako uczestnik 9FRM )
O czym opowiemy?
Co zaprezentujemy?

Warsztaty prowadzone będą w ramach międzynarodowego projektu C-Voucher w ramach którego Agencja Rozwoju Mazowsza wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Szwecji, Danii, Rumunii i Francji wspiera przedsiębiorstwa w rozwoju nowych łańcuchów wartości i modeli biznesowych zgodnie z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy).

Biorąc pod uwagę potencjał rozwojowy Mazowsza bazujący w głównej mierze na branży rolno-spożywczej, ww. warsztaty będą ukierunkowane na promocji gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), wprowadzania innowacji międzysektorowych oraz generowaniu synergii pod kątem tworzenia nowych produktów o wartości dodanej wytwarzanych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Do kogo są kierowane? przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorstw, agencji rozwoju, stowarzyszeń i izb handlowych, klastrów oraz sfery nauki aktywnie działający na rzecz rozwoju branży, w tym jej przekształcenia w gospodarkę cyrkularną
Prowadzący: Sławomir Pyciński
AgriRenessaince – renesans branży spożywczej
Kiedy? 17 października, godz. 15.00 – 16.00 (nie prowadzimy zapisów, uczestnicy musza zarejestrować się jako uczestnik 9FRM )
O czym opowiemy?
Co zaprezentujemy?
Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy oraz Warsztaty prowadzone będą w ramach międzynarodowego projektu AgriRenessaince finansowanego z programu INTERREG, którego celem jest poprawa polityk i programów rozwoju regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, aby zwiększyć zasoby w zakresie badań i innowacji oraz zdolności sektora rolno-spożywczego, stymulować współpracę i wspierać jej hybrydyzację.
Do kogo są kierowane? Regionalna Grupa Interesariuszy Agrirenessaince oraz Delegacja Regionu Zutt-Holland
Prowadząca: Katarzyna Kowalska
Prawne aspekty sankcji wdrażanych do polskiego prawa krajowego (ARMSA – COIE)
Kiedy? 18 października, godz. 10.00 – 11.30 (nie prowadzimy zapisów, uczestnicy musza zarejestrować się jako uczestnik 9FRM )
O czym opowiemy?
Co zaprezentujemy?
Warsztaty wspierające rozwój eksportu w zakresie sankcji wdrażanych do polskiego prawa krajowego
Do kogo są kierowane? mazowieccy przedsiębiorcy
Prowadzący: Przedstawiciel Departamentu Prawno – Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

Print Form