Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach miejskich 2017/01/05

Energetyka, gospodarka odpadami, czy transport to tylko wybrane obszary, w których administracja może połączyć siły z biznesem. O tym jak realizować projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego rozmawiał Rafał Cieślak Radca Prawny i Wspólnik w Kancelarii Cieślak&Kordasiewicz z Jackiem Terebusem Zastępcą Prezydenta Miasta Płock ds. Rozwoju i Inwestycji, Markiem Tobiacelli Dyrektorem Działu Efektywności Energetycznej Siemens, Pawłem Pawłowskim Zastępcą Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Pawłem Kuźmą Radcą Prawnym w Kancelarii Cieślak&Kordasiewicz oraz Grzegorzem Ślusarczykiem Dyrektorem Philips Lighting Polska. Organizatorem debaty było miasto Płock.

Partnerstwo publiczno-prywatne to sposób na realizację usług lub inwestycji miejskich efektywniej i bardziej kompleksowo. Jest to możliwe dzięki skorzystaniu przez administrację ze specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia partnera prywatnego, który przejmuje część zadań w ramach wspólnego przedsięwzięcia.  – W Polsce wdrażanych jest ponad 100 projektów w formule PPP w różnych obszarach. Nie tylko efektywności energetycznej, ale też rewitalizacji, gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej, czy też budownictwie komunalnym – powiedział Rafał Cieślak z Kancelarii Cieślak&Kordasiewicz. Na Mazowszu pierwsze doświadczenia z formułą PPP ma na przykład Płock, który w tym samym czasie zwiększa efektywność energetyczną 24 budynków użyteczności publicznej. – Zobowiązanie partnera prywatnego spłacane jest z wygenerowanych oszczędności gwarantowanych, które zdefiniowaliśmy w umowie na poziomie ok. 34 procent. Z założenia te oszczędności mają spłacić nakłady inwestycyjne i cały projekt w czasie trwania umowy, czyli 17 lat – powiedział Jacek Terebus z Płocka. Rozwój inteligentnych miast wymaga nie tylko specjalistycznego know-how, ale też nakładu czasu i pracy. Wybór partnera prywatnego umożliwił więc kompleksowe podejście do efektywności energetycznej dzięki generowaniu oszczędności jednocześnie w  kilkudziesięciu budynkach, czego samorząd nie byłby w stanie zrealizować samodzielnie. W Warszawie natomiast w formule PPP powstało ponad 1500 wiat przystankowych.  – W projekcie wykorzystaliśmy koncesję bez dopłat, czyli wiaty zarabiają same na siebie, a także usługi takie jak sprzątanie platform przystankowych, wyrzucanie śmieci z koszy, odśnieżanie. Przez najbliższe 6 lat będą zarządzane przez jedną firmę, która jest jednocześnie firmą reklamową i wzięła na siebie ryzyko zapewnienia komercyjnego wykorzystania nośników typu city light – powiedział Paweł Pawłowski z Urzędu m.st. Warszawy.

Co trzeba mieć na uwadze myśląc o realizacji projektu w formule PPP?

Kluczową kwestią jest odpowiednie określenie założeń projektu i wybór partnera prywatnego. Partner może być wyłoniony w oparciu o zamówienia publiczne lub koncesję, co uzależnione jest od podstawy wynagrodzenia. – Musimy odpowiedzieć na pytanie, czy większość wynagrodzenia dla partnera prywatnego będzie pochodziła z użytkowania danej infrastruktury, np. z opłaty za parkowanie przy budowie parkingu lub cenie karnetu przy budowie basenu, czy wynagrodzenie będzie miało element  opłaty za realizację danego przedsięwzięcia, czyli wykonanie prac projektowych, przeprowadzenie robót budowlanych, a następnie zagwarantowanie dostępności na zasadach określonych w umowie – powiedział Paweł Kuźma z Kancelarii Cieślak&Kordasiewicz. W trakcie wyboru partnera można skorzystać z dialogu konkurencyjnego, co pozwala na uzyskanie z rynku większej ilości informacji niezbędnych do tego, aby jak najlepiej zaprojektować przedsięwzięcie. Może się okazać, że pod wpływem dialogu założenia projektu zostaną skorygowane, aby zwiększyć jego efektywność. Ważnym aspektem jest też czas trwania projektu, ponieważ planowanie działań w dłuższej perspektywie ułatwia realizację założonego celu. – Nie bójmy się dłuższych okresów trwania projektów. Zazwyczaj życzeniem strony publicznej jest, aby projekt jak najszybciej się spłacił. To sprawia, że nie można zastosować pewnych rozwiązań technologicznych, które bardzo pomogłyby stronie publicznej w redukcji kosztów utrzymania – powiedział Grzegorz Ślusarczyk z firmy Philips Lighting Polska. Kolejny aspekt to finansowanie działań. Jedną z możliwości, chociaż wciąż rzadko wykorzystywaną, jest realizacja działań z udziałem środków unijnych, czyli w ramach tzw. projektów hybrydowych. – W przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach unijnych w obszarze efektywności energetycznej mamy trzy źródła finansowania, czyli środki unijne i środki z oszczędności energii plus ewentualnie środki własne samorządu. Do tego można się zastanawiać nad dołączeniem środków krajowych, np. z WFOŚ czy NFOŚ. Dodatkowe źródła pieniędzy pozwalają robić większe projekty w ciekawszym zakresie – powiedział Marek Tobiacelli z firmy Siemens. Partnerstwo publiczno prywatne pozwala więc na realizację kompleksowych projektów i zwiększenie efektywności podejmowanych działań, dzięki długofalowej współpracy oraz wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i doświadczenia strony prywatnej.

 

Jak fundusze unijne wspierają współpracę administracji z biznesem?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Szczególnie preferowane są kompleksowe działania realizowane w partnerstwie, zwłaszcza z MŚP, a także organizacjami pozarządowymi. Projekty w partnerstwie publiczno-prywatnym możliwe są m.in. w obszarze termomodernizacji budynków publicznych (działanie 4.2), rewitalizacji (działanie 6.2), czy gospodarki odpadami (działanie 5.2), o których dofinansowanie można się właśnie ubiegać. Więcej informacji na www.funduszedlamazowsza.eu.

Print Form