Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Od pomysłu do wdrożenia, czyli o komercjalizacji wyników prac B+R 2019/02/26

Gospodarka każdego regionu, zwłaszcza jeśli ma być dobra, ciekawa i konkurencyjna, musi opierać się o współpracę w zakresie sektora nauki i sektora biznesu. A jak to wygląda w naszych warunkach? Podczas debaty o komercjalizacji wyników praw badawczych w Polsce zaproszeni eksperci rozmawiali m.in. o tym, dlaczego w Polsce wdrażanych jest wciąż za mało rozwiązań powstających w laboratoriach naukowych. Co jest największą barierą w tym, żeby pomysły, które powstają w murach laboratoriów znalazły swoje przełożenie w gospodarce, przemyśle, biznesie.

W debacie uczestniczyli: dr inż. Jarosław Sulkowski – Zastępca Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, dr hab. Tomasz Nasiłowski – Prezes InPhoTech, Tomasz Ciach – Członek Zarządu NanoSanguis SA, Mariusz Wielec – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Zastępca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE, dr inż. Paweł Stężycki – Dyrektor Instytutu Lotnictwa, a poprowadziła ją Kamila Kuleska – Zastępca Kierownika Wydziału Projektów Innowacyjnych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dokonując analizy sytuacji i poszczególnych elementów procesu komercjalizacji, Jarosław Sulkowski zwrócił uwagę na konieczność spojrzenia na temat z perspektywy trzech obszarów: nowych technologii, produkcji i dobrze przeprowadzonej analizy rynku. Jego zdaniem jeśli te trzy obszary nie współgrają ze sobą, nie będzie mowy o sukcesie. Paweł Stężycki zwrócił uwagę nie tylko na niezwykle istotną rolę dialogu i zaufania między ludźmi, ale i na wagę problemów powstających wtedy, gdy współpraca nie działa, bo nie ma pieniędzy na finansowanie badań, w tym zarobków wykonujących je osób.

Mariusz Wielec podał natomiast przykłady konkretnych obszarów, w których komercjalizacja działa i takich, w których nie działa. Jego zdaniem w sektorach, gdzie występuje rzeczywista podaż ze strony przedsiębiorców i rzeczywista potrzeba realizacji prac badawczych ten problem reguluje się sam. Takie sytuacje mają miejsce w sektorze biotechnologicznym, technologii materiałowych czy technologii materiałów medycznych. Są jednak takie sektory, w których konieczne jest prowadzenie świadomej i długofalowej polityki państwa podpartej analizami tego, jak trendy rynkowe będą się rozwijać w danych dziedzinach.

Na istotną rolę państwa zwrócił też uwagę Tomasz. Jego zdaniem powinno ono wspierać w sposób inteligentny firmy – tak jak wspieraliby je inwestorzy, czyli inwestować długoterminowo. A to dlatego, że w Polsce nie ma firm, które byłyby w stanie przez długi czas finansować jakąś produkcję, zanim pojawią się zyski. Polscy inwestorzy żądają zysku po 6 miesiącach, a w sytuacji, gdy nie można polegać na finansach prywatnych, swoją rolę powinno odgrywać państwo.

Zdaniem Tomasza Nasiłowskiego istnieją dwa mity dotyczące nowych technologii: że im lepsze technicznie będzie urządzenie, tym łatwiejsze będzie wprowadzenie go na rynek oraz że nowe technologie wprowadza się na rynek bardzo szybko. Jego zdaniem szybko można wprowadzać tylko inkrementalne innowacje, czyli różnego rodzaju usprawnienia, ale nie zupełnie nowe technologie. Żeby faktycznie dokonać skoku technologicznego, trzeba wprowadzić coś, czego wcześniej nie było. Kolejnym problemem jest według niego nie tylko namówienie naukowców do współpracy z przemysłem, ale i wzajemne porozumienie. Dobrymi  „tłumaczami” okazują się być firmy badawczo-rozwojowe, których priorytetem nie jest sprzedaż, ale opracowanie własności intelektualnej.

Zapraszamy do wysłuchania debaty:

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Dziewiąta edycja wydarzenia odbyła się w dniach 17-18 października 2018 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło ponad 2,5 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 90 prelegentów i przeszło 50 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów badawczo-rozwojowych czy biznesowych, a także do zaprezentowania innowacji w dziedzinach edukacji, medycyny czy transportu. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o Forum dostępne jest na www.forumrozwojumazowsza.eu.

 

Print Form