Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Miasto, wieś / laboratorium – EkoRegion 2018/10/14

Podczas 9.Forum Rozwoju Mazowsza zapraszamy do odwiedzenia strefy EkoRegion, w której zaprezentują się m.in. firmy, instytucje i uczelnie mazowieckie, w większości realizujące współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Wśród Partnerów Strefy znajdą się:

Agencja Rozwoju Mazowsza SA, realizująca m.in. takie zadania jak promocja gospodarcza regionu, informatyzacja województwa, działalność szkoleniowa oraz przygotowywanie projektów inwestycyjnych, podczas Forum zaprosi na warsztaty dotyczące wydawania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym, a także na warsztaty: „Polityka Miejska”, „Circular Economy” i „AgriRenessaince – renesans branży spożywczej”.

Firma Biomibo, działająca m.in. w branży biochemicznej, zaprosi na prezentacje, warsztaty i konsultacje dotyczące metod kompleksowej analizy zawartości w produktach zielarskich zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, takich jak np. patogenne bakterie, grzyby i pasożyty.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do udziału w Forum zaprosił Wystawców oferujących produkty regionalne: Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kowalski z Winnik oraz gospodarstwo ogrodnicze Przetwory z Borówki.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. zaprezentuje wyniki badań nad projektem dotyczącym ograniczenia ilości i uciążliwości zapachowej odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków oraz zaprosi na konsultacje dotyczące intensyfikacji i ergonomizacji procesu przetwarzania osadów ściekowych.

Mazowiecka Agencja Energetyczna zaprosi na prezentacje multimedialne i rozmowy dotyczące działalności Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i tematyki OZE. W przestrzeni MAE odbędzie się też demonstracja elementów systemu zarządzania energią.

Politechnika Warszawska zaprezentuje Innowacyjne rozwiązania technologiczne opracowane przez Wydziały PW oraz jednostki pozawydziałowe: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT PW) oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Firma Pro-Development promująca inicjatywę Kampus+ wraz z Politechniką Warszawską będzie mówić o innowacjach w regionie, projektowaniu przestrzeni, rozwoju i wdrażaniu rozwiązań Smart City. W konsorcjum naukowym wraz z Politechniką Warszawską przedstawi materiały dotyczące projektu Kampus Nowych Technologii Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej – finansowanego z RPO WM.

Uniwersytet Warszawski zaprezentuje Redefinicję Trzeciej Misji i pokazanie rozwoju Infrastrukturalnego oraz rozwoju przedsiębiorczości jako konkretnych i kluczowych filarów realizacji Trzeciej Misji Uczelni na przykładzie działań podejmowanych przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, które na Forum będą reprezentować uczelnię: Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej i Inkubator UW.

Fundacja UNIMOS, w ramach wspólnej strefy z Partnerami: EuroInversia, AgroBioCluster i REC.ON oraz w ścisłej współpracy z Partnerami: ARMSA, KPK, PPPT, Mazowiecki Klaster Chemiczny i Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny zaprosi na konsultacje, warsztat interklastrowy z udziałem zagranicznych ekspertów klastrów zagranicznych oraz matchmaking na strefie B2B/coachingowej – kojarzenie potencjalnych partnerów. Zapewni także organizację showcookingu Food Fusion Lab wykorzystującego produkty tradycyjne i regionalne i polegającego na łączeniu ich w nowe konfiguracje z innymi produktami

Miasto Siedlce zaprezentuje działania pokazujące swój wkład w rozwój EkoRegionu. Będą to: „Eko Budżet” – iinicjatywę kampanii „Siedlce? Naturalnie!” zorganizowanej i prowadzonej przez Zakład Utylizacji Odpadów  Sp z o.o. w Sedlcach oraz „E-auto w Siedlcach”.

Miasto Stołeczne Warszawa zaprezentuje m.in. osiągnięcia Metropolii Warszawskiej w ramach specjalnego instrumentu finansowego – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz działania realizowane w ramach projektu pn. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa.

Runmageddon to największy w Polsce i najbardziej ekstremalny w Europie cykliczny bieg przez przeszkody. Przedstawiciele Fundacji Runmageddon zaprezentują samorządowcom możliwości związane z organizacja Runmageddonu w ich mieście i możliwe obszary współpracy, a indywidualnym uczestnikom podpowiedzą m.in. jak przygotować się do pierwszego startu.

Firma Softwarely zaprezentuje wybrane zagadnienia z zakresu, którym się zajmuje, a którymi są m.in. kompleksowe rozwiązania służące do zbierania, przetwarzania i analizy dużych wolumenów, nieustrukturyzowanych danych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi klasy Big Data, Business Intelligence, ETL oraz wdrożenia systemów zarządcze w oparciu o narzędzia i metody data science, drążenie danych, modele analityczne, modele predykcyjne, rozproszone algorytmy oraz sztuczną inteligencji.

W przestrzeni Strefy będzie też prezentowana wystawa Komisji Europejskiej przedstawiająca 30-lecie istnienia polityki spójności.

Print Form