Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

 

Zgodnie ze Strategią Mazowieckiej Agencji Energetycznej podstawowym celem jej działalności jest wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie wdrażania rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii na Mazowszu oraz promocja regionalnego podejścia do energetyki. Główny  zakres  kompetencji to:  energetyka  odnawialna,  efektywność  energetyczna,  planowanie energetyczne.

Mazowiecka Agencja Energetyczna została założona w 2009 r. przy  współfinansowaniu  IEE i działa  w  formule  non-for-profit.  Uczestniczy  w  procesie planowania  energetycznego  oraz  monitorowania  sektora  energetycznego.

MAE to:

  • „Samorządowa agencja  consultingowa”  –  zarówno  od  strony  inżynierskiej  jak i finansowej.
  • Platforma współpracy (biznesowej/badawczej) instytucji publicznych – prywatnych – naukowych.
  • Szerokie kompetencje w zakresie realizacji projektów EE i OZE
  • Organizacja ekspercka  w  zakresie  finansowania  i  realizacji  projektów  EE  i  OZE
  • Platforma współpracy  instytucji  publicznych–prywatnych–naukowych.

Więcej informacji: www.mae.com.pl

MAE NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

  • prezentacje multimedialne, wywiady, rozmowy, ulotki – w większości dotyczące działalności Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i OZE;
  • zakres tematyczny obejmować będzie główne obszary działalności Mazowieckiej Agencji Energetycznej w tym w szczególności realizowanego w ramach Klastra projektu pod nazwą Mazowieckie Centrum Zarządzania Energią.

PREZENTACJE W STREFIE PARTNERA

Demonstracja elementów systemu zarządzania energią
Kiedy? 17 października, godz. 11.00-15.00 (bez zapisów, konieczna jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM)
18 października, godz. 10.00-15.00 (bez zapisów, konieczna jednak rejestracja jako uczestnik 9FRM)
Kogo zapraszamy? jednostki samorządu terytorialnego, podmioty zainteresowane zarządzaniem energia
Prezentacje prowadzą: eksperci z Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.

 

 

 

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.