Kampus +

Kampus +

Firma Pro-Development promująca inicjatywę Kampus+ (wraz z Politechniką Warszawską) kolejny rok na Forum Rozwoju Mazowsza będzie mówić o innowacjach w regionie, projektowaniu przestrzeni, rozwoju i wdrażaniu rozwiązań Smart City. W konsorcjum naukowym wraz z Politechniką Warszawską przedstawi materiały dotyczące projektu Kampus Nowych Technologii Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, finansowanego z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 — 2020

KAMPUS+ NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

zaprezentuje:

  • postępy w pracach nad projektem KNT oraz inicjatywą Kampus+;
  • zasięg, koncepcje, wizualizacje;
  • planowane są także rozmowy z potencjalnymi i obecnymi partnerami zarówno ze środowiska biznesu, jak i instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej, czy samorządu.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.