Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Materiały warsztatowe 2015/10/27

Podczas tegorocznej edycji Forum Rozwoju Mazowsza uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z warunkami nowego okresu programowania Funduszy Unijnych na lata 2014 – 2020. Debaty, prezentacje oraz warsztaty pozwoliły wprowadzić wszystkich zainteresowanych w tą tematykę, przedstawić programy promowane w nowej perspektywie oraz wyjaśnić jak prawidłowo wypełnić wniosek o finansowanie projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dodatkowymi:

1. Analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Pobierz 

2. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w perspektywie POIiŚ 2014-2020. Pobierz 

3. Jak napisać dobry projekt. Pobierz 

4. Oferta finansowania projektów rozwojowych. Pobierz 

5. Poddziałanie 3.2.1 “Badania na rynek”. Pobierz

6. Podstawowe informacje – Konkurs 1.1.1 2015 Szybka Ścieżka. Pobierz 

7. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów. Pobierz

8. Wdrażanie RPO WM 2014- 2020. Pobierz 

9. Wniosek o dofinansowanie projektu Konkurs 1.1.1 2015 Szybka Ścieżka. Pobierz

10. Wsparcie osób młodych do 30 roku życia w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Pobierz 

11. Współpraca nauki z biznesem – poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP- POIR. Pobierz 

 

Print Form