Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Jak działają programy akceleracyjne? Kto wspiera początkujący biznes? Odpowiedzi na 12. Forum Rozwoju Mazowsza w Warszawie – zapraszamy do wysłuchania debaty 2022/12/01

12. Forum Rozwoju Mazowsza będzie doskonałą okazją do dyskusji o sprawach dziejących się obok nas. Ekologia, globalna cyfryzacja, edukacja, przyszłość młodych – to ważne tematy debat, które odbędą się podczas Forum już 6 i 7 grudnia. A czy Polacy mają potencjał i aspiracje, by stać się Europejską Dolina Krzemową? Jak są oceniane na rynkach międzynarodowych nasze rodzime startupy? Zapraszamy do wysłuchania debaty z tego obszaru, w której udział wezmą przedstawiciele biznesu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Organizatorem wydarzenia jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Patronat honorowy nad Forum objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

 

 

Biznes znad Wisły

Debata pt. „Akcja: akceleracja, czyli wsparcie dla początkujących w biznesie” odbędzie 6 grudnia w godzinach 12:00-12:50. W ramach debaty poruszone zostaną kwestie związane z działaniem i efektywnością programów akceleracyjnych, a także roli samorządu i sektora publicznego w tworzeniu lokalnego ekosystemu wspierania przedsiębiorczości. Eksperci porozmawiają o dynamicznym rynku startupów, o ich potrzebach i co ważne,  o możliwościach wsparcia ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich.

W debacie udział wezmą przedstawiciele różnych środowisk – Adrian Migoń CEO, Youth Business Poland, który odpowie na pytania z punktu widzenia organizatora programów akceleracyjnych. Aleksandra Szwed zastępca dyrektora  Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podzieli się wiedzą o zrealizowanych projektach dofinansowanych z UE. Kolejnym uczestnikiem debaty będzie Dorota Matczak CEO Phibox – startup, który został wyróżniony nagrodą w konkursie „Startuj z Mazowsza” oraz uczestniczy w programie akceleracyjnym Mazovian Startup III. Podczas debaty odpowie na pytania z punktu widzenia uczestnika programu, opowie o korzyściach oraz efektach projektu. Natomiast Monika Borowiecka Partner Zarządzający w Tangent Line VC, opowie o swoich doświadczeniach w rozwoju startupów w przyszłości.

Rejestracja online

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na Forum Rozwoju Mazowsza przez stronę www.forumrozwojumazowsza.pl i wysłuchania debaty. Dodatkowo będzie transmisja online na www.funduszedlamazowsza.eu oraz w mediach społecznościowych https://pl-pl.facebook.com/ForumRozwoju/

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Kolejna perspektywa finansowa to szansa na jeszcze większe dofinansowanie sektora biznesowego. Dedykowany temu obszarowi Priorytet I. Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza pozwoli zrealizować m.in. projekty badawczo-rozwojowe (wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, a także kompleksowe projekty B+R), projekty z obszaru cyfryzacji i e-usług sektora publicznego (e-administracja, e-kultura; e-zdrowie, e-edukacja), projekty wzmacniające konkurencyjność MŚP, a także inwestycje wspierające rozwój mazowieckich ośrodków innowacji i klastrów.

Print Form