Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Strefa Eko

Co ma wspólnego eko  – zyskujący stale na znaczeniu trend współczesnego życia – z funduszami europejskimi na Mazowszu? Bardzo wiele! Hasłem „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” nazwano wręcz jeden z priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. To z kolei oznacza, że w najbliższych latach pieniądze z UE będą przeznaczane na dotowanie projektów dotyczących m.in. zwiększania efektywności energetycznej, szerszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, lepszego dostosowania do zmian klimatu, wspierania bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej oraz wspierania rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. Tak jak do tej pory równie istotne będzie wspieranie B+R w opracowywaniu i wdrażaniu różnorakich rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko. Partnerami strefy „Eko” podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza będą podmioty, którym na co dzień przyświeca zielona filozofia, co znajduje realne odzwierciedlenie w realizowanych przez nich działaniach.

Print Form