Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
test
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Magdalena Ulejczyk

Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury

Ekspert w debacie „Kultura realna czy wirtualna?”

 

Magdalena Ulejczyk – Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury

Magdalena Ulejczyk jest absolwentką Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów – Menedżer Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów w zakresie Public Relations realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. Od zakończenia studiów związana była z warszawskim samorządem. W latach 2015–2019 pracowała jako naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Dzielnicy Bielany. W tym okresie odpowiedzialna była m.in. za stworzenie kompleksowej wizji Planu Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Bielany. Współtworzyła pierwszą Bielańską Galę Kultury, której założeniem było docenienie środowiska działającego na rzecz rozwoju kultury w dzielnicy, oraz mapę działań kulturalnych na Bielanach.

We wrześniu 2020 r. została powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na stanowisko dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury. Od początku pracy w MIK-u podkreśla wyjątkową rolę Mazowieckiego Instytutu Kultury, jako instytucji badawczej oraz wspierającej kadry kultury z Warszawy i Mazowsza. W ciągu dwóch lat zarządzania instytucją (wcześniej jako p.o. Dyrektora) udało się jej m.in. powołać i skoordynować powstanie nowego miejsca w strukturze MIK- Czytelni Słów i Dźwięków – Elektra, zaprojektować interdyscyplinarny Festiwal Persona – poświęcony twórczości kobiet artystek czy powołać Zielony Patrol, który wspiera Dyrekcję w zmianie MIK w ekologiczną instytucję kultury.  W swojej pracy stawia na rozwój pracowników, sieciowanie i poszerzanie horyzontów współpracy instytucji o nowe obszary.

Prywatnie dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury interesuje się historią kina. Rozdziały jej pracy magisterskiej pojawiły się m.in. w publikacjach: „Antropologia postaci w dziele filmowym” pod red. naukową Seweryna Kuśmierczyka (Warszawa 2015) oraz „Jerzy Kawalerowicz: malarz X muzy” (wyd. Muzeum Kinematografii, Łódź 2012).

Print Form