Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
test
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Krzysztof Rodziewicz

Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Ekspert w debacie „Po mieście bez śladu czyli transport przyszłości”

 

Krzysztof Rodziewicz – Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Od 2016 nadzoruje przygotowanie i wdrażanie transportowych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. Odpowiedzialny za opracowanie dokumentu Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.Nadzoruje prace związane z opracowaniem krajowego Zintegrowanego Modelu Ruchu, przygotowaniem do wdrażania środków unijnych na lata 2021-2027 w obszarze transportu oraz koordynuje działania CUPT na rzecz promowania i wdrażania planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). W latach 2010 -2016 jako zastępca dyrektora w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialny za organizację publicznego transportu zbiorowego oraz opracowanie i wdrożenie dokumentów strategicznych w obszarze transportu. W latach 2003-2010 w Ministerstwie Infrastruktury wdrażał Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004 – 2006.

 

Print Form