Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Jakub Bilnik

Prezes Zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

Absolwent z dyplomem mgr inż. Politechniki Śląskiej, dyplomem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (bankowość komercyjna) oraz certyfikatem Studiów Zarządzania Ryzykiem na Warszawskim Instytucie Bankowości. 

Posiada ponad 30 lat doświadczenia w bankowości i branży finansowej. Kilkukrotnie sprawował funkcje członka zarządu oraz zajmował stanowiska dyrektorskie w: Svenska Handelsbanken AB, Bank BNP Paribas, Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB Group), ING Bank Śląski. 

Menedżer ukierunkowany na osiąganie rezultatu z doświadczeniem w zarządzaniu zmianą, dużymi zespołami pracowników oraz ryzykiem bankowym. 

Jako Wiceprezes Zarządu zbudował od podstaw Bank Svenska Handelsbanken Polska S.A. (pełny proces uzyskania polskiej licencji bankowej KNF), rozwinął do osiągnięcia zyskowności (wskaźnik C/I < 50%), a następnie przeprowadził fuzję prawną i operacyjną z zagraniczną instytucją kredytową. 

Jako Członek Zarządu z sukcesem przeprowadził proces sanacji Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z planem naprawczym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego: od straty wynoszącej 8% bilansu do osiągnięcia zysku netto.  

Z sukcesem przeprowadził sanację portfela kredytów niespłacanych (NPL) stanowiącego ponad 50% całego portfela kredytowego banku. Opanował „run na bank” – masowe wycofywanie depozytów przez klientów (które zwykle prowadzi do upadku banku).  

Posiada status kandydata na Profesjonalnego Członka Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów.  

Członek Mazowieckiej Rady Innowacyjności.  

Członek Zespołu do współpracy województwa mazowieckiego w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.  

Od maja 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. 

Prywatnie mąż i ojciec oraz posiadacz psa i dwóch kotów. Pasjonat techniki i zielonego ładu. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.   

 

Zapraszamy!  

Print Form