Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Dr inż. Piotr Czech

Dyrektor Portu Lotniska Chopina w Warszawie

Doktor nauk politycznych i absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej  
o specjalności sterowanie ruchem w transporcie lotniczym. Swoją dysertację poświęcił polityce Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cywilnego transportu lotniczego. 

Ekspert i konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i znajomości prawa w zakresie eksploatacji, certyfikacji lotnisk i żeglugi powietrznej. Z lotnictwem związany od 2008 roku, kiedy to zaczął pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.  W ramach swojej kariery zawodowej na Lotnisku Chopina odpowiedzialny był m.in.: za nadzór nad dokumentacją operacyjną, certyfikatem lotniska oraz koordynację procesu konwersji certyfikatu zgodnie z wymaganiami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Po pozytywnym przejściu procesu konwersji certyfikatu został powołany na stanowisko Safety Managera. W latach 2008 -2011 w spółce PL.2012 koordynował przygotowania polskich portów lotniczych do obsługi turnieju UEFA EURO 2012™. Równolegle był również kierownikiem projektu przygotowania i obsługi, wyżej wymienionego turnieju, przez Lotnisko Chopina w Warszawie. W latach 2017 -2021 w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odpowiedzialny był za współtworzenie i rozwijanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Obecnie pełni funkcję Kierownika Odpowiedzialnego, Dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie.  

Autor wielu artykułów w przedmiocie lotnictwa cywilnego i polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego. 

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń, warsztatów krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa, implementacji europejskiego prawa i wymagań w przedmiocie eksploatacji lotnisk, zarządzania personelem, projektami oraz procesami. Członek międzynarodowych grup roboczych. 

 

Poznaj program wydarzenia i spotkaj się z ekspertem podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza.   

 

Zapraszamy!  

 

Print Form